PRAVNO POSLOVNA ŠKOLA NIŠ
18000 NIŠ
TRG KRALJA MILANA 8TELEFON/TELEFAKS: (018) 249-270
E-mail: abskola@mts.rs
Sajt: www.ppskolanis.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREHRAMBENO-HEMIJSKA ŠKOLA NIŠ
18000 NIŠ
GENERALA MILOJKA LEŠJANINA 23

SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE

TELEFON: (018) 245-645
E-mail: prehemsnis@medianis.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA
11000 BEOGRAD
CETINJSKA 5TELEFON: (011) 3373-490

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRVA SPORTSKA KOŠARKAŠKA GIMNAZIJA-KOLEDŽ BEOGRAD
11000 BEOGRAD
STJEPANA SUPANCA 15-ATELEFON: (011) 2570-199

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRVA TEHNIČKA ŠKOLA KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
RADOJA DOMANOVIĆA 8SEKRETAR: (034) 332-461
E-mail: prvatehdir@gmail.com
Sajt: www.prvatehnicka.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAOBRAĆAJNO TEHNIČKA ŠKOLA ZEMUN
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
CARA DUŠANA 262DIREKTOR: (011) 7359-222
E-mail: saob@saobteh.edu.rs
Sajt: www.saobteh.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SESTRE NINKOVIĆ
34000 KRAGUJEVAC
RADOJA DOMANOVIĆA 2

MEDICINSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA
SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE

TELEFON: (034) 370-201
E-mail: medskg@ptt.rs
Sajt: www.medicinskakg.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPORTSKA GIMNAZIJA
11000 BEOGRAD
HERCEG STJEPANA 7TELEFON: (011) 2650-754
Sajt: www.sportskagimnazija.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA MILUTIN MILANKOVIĆ
35000 JAGODINA
ZELENGORA BBTELEFON/TELEFAKS: (035) 243-713
E-mail: mm.med.ja@verat.net
Sajt: www.mmmedja.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA MILUTIN MILANKOVIĆ
11040 BEOGRAD
CRNOTRAVSKA 27TELEFON: (011) 3530-600
E-mail: office.mm@mmilankovic.edu.rs
Sajt: www.mmilankovic.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA POLJOPRIVREDNO VETERINARSKA ŠKOLA STEVAN SINĐELIĆ
17500 VRANJE
BULEVAR AVNOJ-A BBTELEFON: (017) 404-366

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BORISLAV MIHAJLOVIĆ MIHIZ
22406 IRIG
ZMAJ JOVINA 59TELEFON/TELEFAKS: (022) 462-026
E-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com
Sajt: www.sssborislavmihajlovic.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BRANKO RADIČEVIĆ
22400 RUMA
PARTIZANSKA BBTELEFON: (022) 428-408

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA TEHNIČKA PTT ŠKOLA
11000 BEOGRAD
ZDRAVKA ČELARA 16TELEFON: (011) 3290-861
E-mail: srednjatehnicka@pttskola.edu.rs
Sajt: www.pttskola.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLA TESLA
22000 SREMSKA MITROVICA
ZMAJ JOVINA 29TELEFON/TELEFAKS: (022) 639-167
Sajt: www.nikolateslasm.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: