TEHNIČKA ŠKOLA GSP
11000 BEOGRAD
RADOSLAVA GRUJIĆA 2TELEFON: (011) 2458-626

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA IVAN SARIĆ
24000 SUBOTICA
TRG LAZARA NEŠIĆA 9TELEFON: (024) 552-031
E-mail: messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs
Sajt: www.tehnickaskolasubotica.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA IVANJICA
32250 IVANJICA
MIĆE MATOVIĆA 2TELEFON: (032) 661-000

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA KNJAŽEVAC
19350 KNJAŽEVAC
KARAĐORĐEVA 52TELEFON: (019) 730-350
Sajt: www.tehnickaskola-knjazevac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA KRUŠEVAC
37000 KRUŠEVAC
ČEHOVLJEVA 1TELEFON: (037) 492-657
E-mail: office@tehnicka-skola.edu.rs
Sajt: www.tehnicka-skola.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA MIHAJLO PUPIN
22320 INĐIJA
CARA DUŠANA 2TELEFON: (022) 561-583

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA NEGOTIN
19300 NEGOTIN
PIKIJEVA 9TELEFON/TELEFAKS: (019) 544-185
E-mail: tehnickanegotin@gmail.com
Sajt: www.tehnicka-negotin.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLA TESLA
16240 MEDVEĐA
NIKOLE TESLE 1TELEFON: (016) 891-028

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA NOVA VAROŠ
31320 NOVA VAROŠ
PROTE JEVSTATIJA 26TELEFON: (033) 61-150

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
VUKA KARADŽIĆA BBCENTRALA: (020) 311-957

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA PRIJEPOLJE
31300 PRIJEPOLJE
4. DECEMBRA 3TELEFON: (033) 711-990

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA RADE METALAC
16000 LESKOVAC
DIMITRIJA TUCOVIĆA BBTELEFON: (016) 246-110

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA SJENICA
36310 SJENICA
SAVE KOVAČEVIĆA 15TELEFON: (020) 741-048

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA STARA PAZOVA
22300 STARA PAZOVA
SVETOSAVSKA 5TELEFON: (022) 310-641
E-mail: tskola@mts.rs
Sajt: www.tehnickapazova.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA VRANJE
17500 VRANJE
BULEVAR AVNOJ-A 2TELEFON/TELEFAKS: (017) 400-645
Sajt: www.tehnickaskolavranje.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: