TEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE
11000 BEOGRAD
BRANKOVA 17TELEFON: (011) 2632-183

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA ŽAGUBICA
12320 ŽAGUBICA
PARTIZANSKA BBTELEFON: (012) 643-232

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNOART BEOGRAD
11000 BEOGRAD
SVETOG NIKOLE 39

ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I UMETNIČKE ZANATE

TELEFON: (011) 2415-556
E-mail: sekretar@tehnoart.rs
Sajt: www.tehnoart.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRGOVAČKA ŠKOLA
11000 BEOGRAD
HILANDARSKA 1CENTRALA: (011) 3225-894
E-mail: info@trgovackaskola.edu.rs
Sajt: www.trgovackaskola.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRGOVINSKA ŠKOLA
18000 NIŠ
MAJAKOVSKOG 2

SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE

TELEFON: (018) 235-392
E-mail: trgovinskaskola@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA TOZA DRAGOVIĆ
34000 KRAGUJEVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 25

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

TELEFON: (034) 6333-237
E-mail: tozadragovic@open.telekom.rs
Sajt: www.tozadragovic.wordpress.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA
11000 BEOGRAD
JUG BOGDANOVA 28TELEFON: (011) 2633-250
E-mail: utsbgd@open.telekom.rs
Sajt: www.ut-skola.znanje.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA NIŠ
18000 NIŠ
MAJAKOVSKOG 2TELEFON: (018) 532-240
E-mail: ugturs@medianis.net
Sajt: www.ugturs.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UMETNIČKA ŠKOLA NIŠ
18000 NIŠ
PRVOMAJSKA 6TELEFON/TELEFAKS: (018) 523-543
E-mail: umetnickas@medianis.net
Sajt: www.umetnickas.nis.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VASA STAJIĆ
11000 BEOGRAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 219

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

TELEFON: (011) 463-975

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIVA ASJA
34000 KRAGUJEVAC
ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 104/13, III SPR., L. 36

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA

SEKRETAR: 060 6334-233
E-mail: office@srednjaskola-vivaasja.edu.rs
Sajt: www.srednjaskola-vivaasja.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJKAN
21000 NOVI SAD
TRG MARIJE TRANDAFIL 14

PRVA PRIVATNA SREDNJA FRIZERSKA ŠKOLA

TELEFON: (021) 4722-200
E-mail: mod.friz.vojkan@neobee.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA MODE I LEPOTE
18000 NIŠ
GENERALA MILOJKA LEŠJANINA 23TELEFON: (018) 255-477
E-mail: skolamode@gmail.com
Sajt: www.skolamodeilepote.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNJU I HIDROGRADNJU
11000 BEOGRAD
MILOŠA POCERCA 2TELEFON: (011) 2644-396
E-mail: direktor@brodarska.edu.rs
Sajt: www.brodarska.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA ZA DIZAJN
11000 BEOGRAD
KRUPANJSKA 3TELEFON: (011) 3066-408
E-mail: direktor@dizajnerska.edu.rs
Sajt: www.dizajnerska.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: