FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
21000 NOVI SAD
LOVĆENSKA 16

UNIVERZITET U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 450-188
E-mail: admin@fsfv.ac.rs
Sajt: www.fsfvns.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 NOVI SAD
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 6

UNIVERZITET U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 450-810
E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Sajt: www.ftn.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU
18000 NIŠ
KNEGINJE LJUBICE 10

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 522-396
E-mail: info@artf.ni.ac.rs
Sajt: www.artf.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 18TELEFON: (011) 3615-436
Sajt: www.vet.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA BIOFARMING BAČKA TOPOLA
24300 BAČKA TOPOLA
MARŠALA TITA 39

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (024) 712-209
E-mail: sekretarijat@biofarming.edu.rs
Sajt: www.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA BIOFARMING BAČKA TOPOLA
26000 PANČEVO
TRG KRALJA PETRA 11

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD


TELEFON/TELEFAKS: (013) 345-544
Sajt: www.fbio.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (011) 2203-018
E-mail: infofcv@megatrend.edu.rs
Sajt: www.fcv.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 62-64

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

TELEFON: (011) 2180-271
Sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE NAUKE
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 2674-164
E-mail: sekretar@fepn.edu.rs
Sajt: www.fepn.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA EVROPSKI BIZNIS I MARKETING
11000 BEOGRAD
VOJVODE DOBRNJCA 15

EVROPSKI UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3392-996
E-mail: febmeu@gmail.com
Sajt: www.febm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA FINANSIJE, BANKARSTVO I REVIZIJU
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 2609-754
E-mail: info@ftb.rs
Sajt: www.ftb.alfa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 12-16CENTRALA: (011) 3282-111
E-mail: ffh@ffh.bg.ac.rs
Sajt: www.ffh.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU I MANADŽMENT U SPORTU
11000 BEOGRAD
DANIJELOVA 32

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON: (011) 3093-242
E-mail: ffkms@singidunum.ac.rs
Sajt: www.ffkms.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 62-64

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

TELEFON: (011) 2180-271
E-mail: info@fgm.edu.rs
Sajt: www.fgm.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: