ĐURO SALAJ
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 28

AD ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING

CENTRALA: (011) 3611-644
E-mail: djsalaj@eunet.rs
Sajt: www.djurosalaj.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA RAČUNARA VINČA
11000 BEOGRAD
MASARIKOVA 5/XI

ŠKOLA RAČUNARA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA

TELEFON: (011) 2683-390
E-mail: centar@vincaskola.rs
Sajt: www.vincaskola.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH
25000 SOMBOR
LAZE KOSTIĆA 3TELEFON: (025) 434-280
E-mail: sooo@open.telekom.rs
Sajt: www.sooo.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: