ALBATROS-MARITIME
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-Z/4

AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE, POSREDOVANJE U PROMETU ROBA I USLUGA
POMORSKA AGENCIJA

TELEFON: (011) 3115-667

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALBATROSS
21000 NOVI SAD
JOVANA CVIJIĆA 35

DOO ZA BRODOGRAĐEVINSKI INŽENJERING I KONSALTING

TELEFON/TELEFAKS: (021) 423-875
E-mail: b.alabt@eunet.rs
Sajt: www.albatross.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALBICOM
21000 NOVI SAD
GRČKOŠKOLSKA 3

DOO ZA PROMET I USLUGE

TELEFON: (021) 4722-488

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALEKSANDRIJA INŽENJERING
11060 BEOGRAD
TAKOVSKA 45-A

DOO ZA INŽENJERING I INVESTICIJE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3290-945

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALEX GREATE COMPANY
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
DAVIDOVIĆEVA 3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 2691-619
E-mail: info@alexonlineshop.rs
Sajt: www.alexonlineshop.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALFA CLASS PLUS
34000 KRAGUJEVAC
ATINSKA 54-A

AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE
PROCENA IMOVINE I KAPITALA, IZRADA INVESTICIONIH STUDIJA I BIZNIS PLANOVA, PROCENA I VEŠTAČENJE IZ EKONOMSKO-FINANSIJSKE, GRAĐEVINSKE I POLJOPRIVREDNE STRUKE

TELEFON/TELEFAKS: (034) 371-494
E-mail: racahadzic@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALFACO INŽENJERING
32000 ČAČAK
MILUTINA MANDIĆA BB

DOO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
NADZOR, PROJEKTOVANJ I IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

TELEFON/TELEFAKS: (032) 320-400
E-mail: alfaco@alfacoing.com
Sajt: www.alfacoing.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALIANSA ESP
11070 BEOGRAD
JURIJA GAGARINA 28

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
EDUKACIJA, SAVETOVANJE, POSREDOVANJE

TELEFON: (011) 4281-483
E-mail: office@aliansa.rs
Sajt: www.aliansa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALIZEA
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 13

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
TELEMARKETING, KONSALTING, KOMUNIKACIJA


E-mail: alizeacenter@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALLEGRO
22320 INĐIJA
SREMSKA 129

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING DOO

TELEFON: (022) 551-669

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALMA MONS
21000 NOVI SAD
SVETOSAVSKA 3-A

DOO REGIONALNA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

TELEFON: (021) 427-822
E-mail: office@almamons.rs
Sajt: www.almamons.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALP
11000 BEOGRAD
KNEZA VIŠESLAVA 88

PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (011) 3573-156
E-mail: alpkancelarija@alp.rs
Sajt: www.alp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALTEACASA
21000 NOVI SAD
IVANA BOLDIŽARA 173

PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KONSALTING I MENADŽMENT DOO

MOBILNI TELEFON: 063 593-274
E-mail: info@alteacasa.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALTERNA
11000 BEOGRAD
KESTENOVA 5/22

AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE USLUGE U POSLOVANJU I OSTALO UPRAVLJANJE

TELEFON: (011) 3087-897

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALTERNATIVE CONSULTING
11040 BEOGRAD
RISANSKA 6