C.A.R.P.
21000 NOVI SAD
BULEVAR KRALJA PETRA I 28

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
USLUGE PUNJENJA TONERA I KERTRIDŽA ZA ŠTAMPAČE

TELEFON: 0800 211-211
E-mail: office@refill.co.rs
Sajt: www.refill.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENEX
11080 BEOGRAD
AUTOPUT ZA NOVI SAD 74

DRUŠTVO ZA POSTUPANJE SA AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM DOO
UPRAVLJANJE OTPADOM, LABORATORIJSKO UTVRĐIVANJE I KLASIFIKOVANJE OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 3110-555
E-mail: office@cenex.rs
Sajt: www.cenex.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
34000 KRAGUJEVAC
PIROTEHNIČKOG BATALJONA 2

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR KRAGUJEVAC
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 501-475
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
21000 NOVI SAD
PRIVREDNIKOVA 3

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, REGIONALNI CENTAR NOVI SAD
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (021) 444-555
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
18000 NIŠ
SARAJEVSKA 2

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, REGIONALNI CENTAR NIŠ
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (018) 588-538
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
31210 POŽEGA
MILUTINA MILANKOVIĆA 17

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR POŽEGA
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (031) 811-388
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
26000 PANČEVO
SKADARSKA BB

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR PANČEVO
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (013) 312-671
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
26300 VRŠAC
NIKOLE NEŠKOVIĆA 31

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR VRŠAC
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (013) 833-744
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
11300 SMEDEREVO
ĐURE SALAJA 3

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR SMEDEREVO
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (026) 647-000
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
22300 STARA PAZOVA
JANKA ČMELNIKA 162

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR STARA PAZOVA
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (022) 311-511
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
23300 KIKINDA
PRISTANIŠTE BB

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR KIKINDA
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (0230) 403-920
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
22000 SREMSKA MITROVICA
JARAČKI PUT BB

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR SREMSKA MITROVICA
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (022) 365-796
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
37000 KRUŠEVAC
JASIČKI PUT BB

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR KRUŠEVAC
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (037) 421-882
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
19210 BOR
NADE DIMIĆ BB

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR BOR
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (030) 457-510
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
31300 PRIJEPOLJE
BIJELOPOLJSKI PUT BB

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR PRIJIEPOLJE
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (033) 780-435
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: