DKD-UNION
37260 VARVARIN
SLOBODE 29

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (037) 783-120
E-mail: dkd@tehnicom.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRVOIMPEX
18000 NIŠ
MRAMORSKA 9

DOO ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA, PROIZVODNJU I TRGOVINU

TELEFON: (018) 4560-966

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DS SMITH INOS PAPIR SERVIS
11030 BEOGRAD
MILORADA JOVANOVIĆA 14

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SAKUPLJANJE I PRIMARNA PRERADA INDUSTRIJSKIH OTPADAKA-RECIKLAŽA

TELEFON: (011) 6542-066
Sajt: www.dssmith.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ECO FENIX B TEAM
24000 SUBOTICA
GAJEVA 75

DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU SEKUNDARNIH SIROVINA DOO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

TELEFON: (024) 522-655
E-mail: info@ecofenix.rs
Sajt: www.ecofenix.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ECO TECHWOOD
21400 BAČKA PALANKA
IVE LOLE RIBARA 294

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
ETWOOD WPC PROFILI ZA OBLAGANJE PODOVA, ZIDOVA, ZA OGRADE I KLUPE NA OTVORENOM PROSTORU

TELEFON: (021) 751-606
E-mail: office@etwood.rs
Sajt: www.etwood.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ECO-RECYCLING
21000 NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 127/VIII

DOO ZA PONOVNU UPOTREBU RAZVRSTANIH MATERIJALA
RECIKLAŽA AUTO I TERETNIH GUMA I PROIZVODNJA GUMENOG GRANULATA

TELEFON: (021) 557-051
E-mail: office@eco-recycling.rs
Sajt: www.eco-recycling.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ECOREC
35254 POPOVAC (PARAĆIN)
POPOVAC BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA ALTERNATIVNIH GORIVA IZ SORTIRANOG KOMUNALNOG OTPADA I REŠENJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U PETROHEMIJSKOJ INDUSTRIJI I INDUSTRIJI GUMA

TELEFON: (035) 572-244
Sajt: www.ecorec.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EI USLUGA
18000 NIŠ
BULEVAR CARA KONSTANTINA 80-86

DOO PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI INVESTICIONO KOMUNALNIH DELATNOSTI, OSIGURANJA IMOVINE I LICA I GRAFIČKE DELATNOSTI DOO

TELEFON: (018) 550-864

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO SERVIS
11030 BEOGRAD
POŽEŠKA 37

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE RECIKLAŽE DOO
RECIKLAŽA I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA


DISPEČER CENTAR: 063 646-887
E-mail: office@ekoservis.co.rs
Sajt: www.ekoservis.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO TEASY
21000 NOVI SAD
RUĐERA BOŠKOVIĆA 18-A

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE GARDINOVCI
EKOLOŠKA REŠENJA U OBLASTI PREČIŠĆAVANJA VODE, REVERZNE OSMOZE, FILTERA ZA AKVARIJUME, OMEKŠAVANJE VODE ZA DOMAĆINSTVA I INDUSTRIJU

MOBILNI TELEFON: 063 1065-889
E-mail: ekoteasy@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO-METAL
22408 VRDNIK
GROBLJANSKA 2

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
RECIKLAŽA I PRERADA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA I OTPADNIH FOTOGRAFSKIH HEMIKALIJA

TELEFON: (022) 465-306
E-mail: office@ekometal.com
Sajt: www.ekometal.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO-PLAST
17510 VLADIČIN HAN
ŽITORAĐE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
RECIKLAŽA NEMETALNIH PROIZVODA, TRANSPORT ROBE I TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U SRBIJI I INOSTRANSTVU, PROIZVODNJA PE-LD I HDPE-LD REGENERATA, PROIZVODNJA VREĆA TREGERICA, VREĆA ZA ĐUBRE I VREĆA ZA PAKOVANJE

MOBILNI TELEFON: 065 4151-211
E-mail: igor.ekoplast@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO-SISTEM
21131 PETROVARADIN
RAČKOG 93

OGRANAK PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD
RECIKLAŽA I PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME

TELEFON: (021) 6759-990
E-mail: office@eko-sistem.rs
Sajt: www.eko-sistem.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKOSEKUND
11210 BEOGRAD
ZAGE MALIVUK 2. DEO 15-A

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
PRERADA I TRAJNO ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA


TELEFON/TELEFAKS: (011) 2710-308
E-mail: office@ekosekund.rs
Sajt: www.ekosekund.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKOSTAR PAK
11260 UMKA
13. OKTOBRA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO U SASTAVU KAPPA STAR GROUP
OPERATOR SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

TELEFON: (011) 3602-672
E-mail: ekostarpak@ekostarpak.rs
Sajt: www.ekostarpak.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: