RAD-RAŠO
31000 UŽICE
DUBOKI POTOK BB

DOO PREDUZEĆE ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA I TRGOVINU

TELEFON/TELEFAKS: (031) 523-023

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAJČETOV
11314 OSIPAONICA
PODUNAVSKA 9

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGA DOO
CENTAR ZA RECIKLAŽU, OTKUP I PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON/TELEFAKS: (026) 4791-611
E-mail: rajcetovdoo@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RE3-PRODUCT
26360 PLANDIŠTE
VOJVODE PUTNIKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
RECIKLAŽA PLASTIKE

TELEFON: (013) 862-322
E-mail: sfr.reciklaza@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPLASTIC
22320 INĐIJA
JOVANA POPOVIĆA 92

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, SAOBRAĆAJ I USLUGE DOO

MOBILNI TELEFON: 060 7077-719
E-mail: faridfts@yandex.ru
Sajt: www.replastic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPRO-MIS
11050 BEOGRAD
29. NOVEMBRA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
PRODAJA I OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (011) 3475-181
E-mail: repromis@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SECOND METAL
11080 BEOGRAD
MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA 302

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SAKUPLJANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE METALNIH SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (011) 4118-820
E-mail: otpad.second@gmail.com
Sajt: www.otkupmetala.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIROVINABANAT
23000 ZRENJANIN
ČARNOJEVIĆA 12

AD ZA PROMET, PRERADU I DORADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA

DIREKTOR: (023) 541-020
E-mail: ninaadv@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SM-PRO
32000 ČAČAK
BRAĆE GLIŠIĆA 7

SZTR ZA RECIKLAŽU TONERA, PRODAJU I ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

TELEFON: (032) 224-011

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
18220 ALEKSINAC
SELO GREJAČ

SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD

TELEFON: (018) 881-040
E-mail: office@sfr.rs
Sajt: www.sfr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SWIFT 1
11050 BEOGRAD
ĐANGA RAJNHARTA BB

ZADRUGA ZA SKUPLJANJE SEKUDARNIH SIROVINA I NJIHOVU RECIKLAŽU
REDOVNO I ORGANIZOVANO PRIKUPLJANJE I TRANSPORT RECIKLAŽNOG OTPADA I USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA

TELEFON: (011) 3422-552
E-mail: office@swift.rs
Sajt: www.swift.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNOSIROVINA
26204 OPOVO
BRANKA RADIČEVIĆA BB

DOO ZA OTKUP, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA, METALA I TEHNIČKE ROBE

KOMERCIJALA: (013) 681-630

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TUBELESS COMMERCE
18000 NIŠ
VIDOJA JOVANOVIĆA 1/1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TUTORIĆ
24000 SUBOTICA
KARAĐORĐEV PUT 74

DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MEŠOVITOM ROBOM I EXPORT-IMPORT
PROIZVODNJA TONER KASETA ZA LASERSKE ŠTAMPAČE, VELEPRODAJA BIROTEHNIČKE OPREME I DELOVA ZA SERVIS KOPIR MAŠINA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 556-550

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIKOMERC
11070 BEOGRAD
SURČINSKA 4

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2271-898

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIKTOR PLAST RECYCLING
22400 RUMA
LENJINOVA 128

PONOVNA UPOTREBA RAZVRSTANIH MATERIJALA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 430-737
E-mail: viktorplastruma@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: