STUP-VRŠAC
26300 VRŠAC
STEPE STEPANOVIĆA 9

SAOBRAĆAJNO, TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE AKCIONARSKO DRUŠTVO VRŠAC

CENTRALA: (013) 839-917
E-mail: saobracaj@stup.rs
Sajt: www.stup.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SUBOTICA TRANS
24000 SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 84

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS

CENTRALA: (024) 547-777
E-mail: sutrans@sutrans.rs
Sajt: www.sutrans.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TABAKPRODUKT
14000 VALJEVO
UŽIČKA 120

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (014) 223-938

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOP TURIST
19320 KLADOVO
IVE LOLE RIBARA BB

MEŠOVITO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE DOO GRABOVICA

CALL CENTAR: (019) 801-469
E-mail: callcentar@topturist.rs
Sajt: www.topturist.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOPLINE D&V
35000 JAGODINA
KNEZA LAZARA L 1/11

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (035) 561-061

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRANS-JUG
11500 OBRENOVAC
VOJVODE MIŠIĆA 45/2

DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ, TURIZAM I TRGOVINU DOO
USLUGE DOMAĆEG I MEĐUNARODNOG TRANSPORTA, PREVOZ PUTNIKA I PREVOZ ROBE

TELEFON: (011) 8728-111
E-mail: office@trans-jug.com
Sajt: www.trans-jug.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRANS-JUG
11000 BEOGRAD
SAVSKI TRG 1

DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ, TURIZAM I TRGOVINU DOO OBRENOVAC
USLUGE DOMAĆEG I MEĐUNARODNOG TRANSPORTA, PREVOZ PUTNIKA I PREVOZ ROBE

REZERVACIJA I PRODAJA KARATA: (011) 6649-219
E-mail: office@trans-jug.com
Sajt: www.trans-jug.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRANSPORT PERONI
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 249

DOO PREDUZEĆE ZA PREVOZ ROBE I PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I TRGOVINU

HERCEGOVAČKA 4: (011) 3281-555

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VELMORTRANS PLUS
35230 ĆUPRIJA
CARA LAZARA 96

DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA SAOBRAČAJ, SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM I DRUGE DELATNOSTI U STEČAJU

AUTOBUSKA STANICA: (035) 8471-831

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIP TRAVEL
18000 NIŠ
NIKOLE UZUNOVIĆA 136

PREDUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBE I USLUGA DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VRBAS
21460 VRBAS
JNA 5

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM SAOBRAĆAJU

TELEFON/TELEFAKS: (021) 706-261

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATAN PREVOZ
31000 UŽICE
MEĐAJ 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
MEĐUGRADSKI I MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ, PRUŽANJE TURISTIČKIH USLUGA, VANLINIJSKI PREVOZ, IZNAJMLJIVANJE AUTOBUSA I ORGANIZACIJA IZLETA

INFORMACIJE: (031) 521-765
E-mail: zlatanprevoz@gmail.com
Sajt: www.zlatanreisen.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĆURDIĆ
11060 BEOGRAD
LJUBICE LUKOVIĆ 5

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO DOO

TELEFON: (011) 6752-345

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠIDEXPRES
22240 ŠID
JANKA VESELINOVIĆA 19

DOO ZA PREVOZ PUTNIKA, TURISTIČKU I REMONTNU DELATNOST

CENTRALA: (022) 2710-320
E-mail: sidexpres@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠIMA TOURS
32250 IVANJICA
BOŠKA PETROVIĆA 29

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (032) 662-148

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: