SU SPORT
24000 SUBOTICA
TRG CARA JOVANA NENADA 15

DOO U MEŠOVITOJ SVOJINI

TELEFON: (024) 26-964

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TABTRANS
18000 NIŠ
VIZANTIJSKI BULEVAR 88 LOKAL 7

DOO ŠPEDITERSKO TRANSPORTNO PREDUZEĆE

TELEFON/TELEFAKS: (018) 515-957
E-mail: tabtrans@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAKTŠPED
11070 BEOGRAD
AUTOPUT BEOGRAD-ZAGREB KAMIONSKI TERMINAL BLOK 53

DOO ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU, CARINJENJE I SKLADIŠTENJE ROBE

MOBILNI TELEFON: 063 200-176
E-mail: office.taktsped@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TANDEM
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 45

DOO ZA POSLOVNE USLUGE I MARKETING

TELEFON: (011) 3243-548

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TANI-KOM
18000 NIŠ
VAZDUHOPLOVACA 24

DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, USLUGE I ŠPEDICIJU

TELEFON/TELEFAKS: (018) 4580-409
E-mail: tanikom@medianis.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAS ŠPED
24000 SUBOTICA
PARK RAJHL FERENCA 1/2

DOO ZA ŠPEDICIJU I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT

TELEFON/TELEFAKS: (024) 554-868

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAURUNUM TRANSPORT
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
BANIJSKA 2/152

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2195-834

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEIŠ
11000 BEOGRAD
KAPETAN MIŠINA 26/6

DOO PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU

TELEFON: (011) 2630-190
E-mail: teisbg@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEIŠ
11300 SMEDEREVO
RADOSAVA MIRKOVIĆA 1

DOO PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU BEOGRAD, OGRANAK SEMEDEREVO

TELEFON: (026) 621-648

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEKIG-ŠPED
11060 BEOGRAD
110 NOVA 35

PREDUZEĆE ZA TRANSPORT, TRGOVINU, ŠPEDICIJU I USLUGE DOO

TELEFON: (011) 2970-015
E-mail: tekigsped@open.telekom.rs
Sajt: www.tekigsped.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEMPO ŠPED
14000 VALJEVO
PC KOLUBARA C/33-36

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (014) 292-490
E-mail: temposped@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEMPOŠPED
24000 SUBOTICA
PARK RAJHL FERENCA 9

DOO PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I TRANSPORT

TELEFON: (024) 523-167

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERATRANS
21000 NOVI SAD
PRIVREDNIKOVA 2

DOO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE INĐIJA

TELEFON: (021) 450-988

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TF SYSTEM FORWARDING GROUP
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
RATARSKI PUT 33

DRUŠTVO ZA MEDJUNARODNU ŠPEDICIJU DOO

TELEFON: (011) 3166-211

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIME A.E.D.
24000 SUBOTICA
BARANJSKA 46

PREDUZEĆE ZA ŠPEDICIJU, ORGANIZACIJU PREVOZA, EXPORT-IMPORT I USLUGE DOO

TELEFON: (024) 558-185

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: