ŠPED-OLIMPIK
18000 NIŠ
ROBERTA KOHA 5

PREDUZEĆE ZA USLUGE I TRGOVINU DOO
ŠPEDITERSKE USLUGE

TELEFON: (018) 513-410

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPED-SISTEM
11060 BEOGRAD
DUNAVSKA 29

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU, PROMET ROBA I USLUGA DOO

TELEFON: (011) 2764-623
E-mail: sped-sistem@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDEKS
12000 POŽAREVAC
KNEZ MILOŠEV VENAC 1-A

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO
CARINJENJE, TRANSPORT, LOGISTIKA, SKLADIŠTENJE

TELEFON: (012) 213-913
E-mail: office@spedeks.co.rs
Sajt: www.spedeks.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDFIRMA
11000 BEOGRAD
KOSTE GLAVINIĆA 2

DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 650-336

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDICIJA JONČIĆ
18000 NIŠ
BULEVAR SVETOG CARA KONSTANTINA 82-86

DOO PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU

TELEFON: (018) 551-003
E-mail: joncic.doo@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDICIJA PLUS
11040 BEOGRAD
SARAJEVSKA 62

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT, ŠPEDICIJU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (011) 3671-259

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDICIJA TIM
24000 SUBOTICA
PARK RAJHL FERENCA 1/II

DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU DOO

TELEFON: (024) 552-230
E-mail: spedicija.tim@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDITEX
21000 NOVI SAD
BAJČI ŽILINSKOG 16

DOO ZA ŠPEDICIJU I EXPORT-IMPORT RAKOVAC, PJ NOVI SAD

TELEFON: (021) 4723-900

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDITEX
21299 RAKOVAC
CARA LAZARA BB

DOO ZA ŠPEDICIJU I EXPORT-IMPORT

TELEFON: (021) 401-018

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: