ŠPEDICIJA PLUS
11040 BEOGRAD
SARAJEVSKA 62

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT, ŠPEDICIJU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (011) 3671-259

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDICIJA TIM
24000 SUBOTICA
PARK RAJHL FERENCA 1/II

DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU DOO

TELEFON: (024) 552-230
E-mail: spedicija.tim@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDITEX
21000 NOVI SAD
BAJČI ŽILINSKOG 16

DOO ZA ŠPEDICIJU I EXPORT-IMPORT RAKOVAC, PJ NOVI SAD

TELEFON: (021) 4723-900

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠPEDITEX
21299 RAKOVAC
CARA LAZARA BB

DOO ZA ŠPEDICIJU I EXPORT-IMPORT

TELEFON: (021) 401-018

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: