ATLAS ŠPED
24000 SUBOTICA
KUMIČIĆEVA 3

MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA EXPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (024) 554-119
E-mail: atlassp@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO MOTO KLUB NOVI BEOGRAD
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 40TELEFON: (011) 2693-088
Sajt: www.amk.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AVENTURIN TIM
11060 BEOGRAD
HUSINSKIH RUDARA 15

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE POSREDOVANJA I TRGOVINU DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2770-723
E-mail: office@aventurintim.com
Sajt: www.avanturintim.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AXIOM
15000 ŠABAC
BEOGRADSKI PUT BB

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE, EKSPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (015) 381-363

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

B.S.T.
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 201

DOO PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE USLUGA I PROMET
TEHNIČKI PREGLED, REGISTRACIJA VOZILA, OSIGURANJE, PRENOS VLASNIŠTVA I FOTOKOPIRANJE

TELEFON: (011) 2695-264

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN LOGISTIC CARGO
18000 NIŠ
VAZDUHOPLOVACA 24

DOO PREDUZEĆE ZA ŠPEDICIJU I TRANSPORT DIMITROVGRAD, PJ NIŠ

TELEFON: (018) 4583-041
E-mail: office@blc.rs
Sajt: www.blc.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN LOGISTIC CARGO
18320 DIMITROVGRAD
GRANIČNI PRELAZ GRADINA, KAMIONSKI TERMINAL

DOO PREDUZEĆE ZA ŠPEDICIJU I TRANSPORT

TELEFON: (010) 361-390
E-mail: office@blc.rs
Sajt: www.blc.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN-ADRIA LOGISTIC
11000 BEOGRAD
KARAĐOĐEVA 65/I

DOO ZA POMET, TRANSPORT, USLUGE I ŠPEDICIJU

TELEFON: (011) 3283-897

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANIK
11000 BEOGRAD
POENKAREOVA 16

DOO PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2084-716
E-mail: banik@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAČKA TRADE
21000 NOVI SAD
BAJČI ŽILINSKOG 3

DOO ZA EXPORT-IMPORT I MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6552-754

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEO-KURIR
11070 BEOGRAD
GANDIJEVA 104/24

DOO ZA PRUŽANJE USLUGA

MOBILNI TELEFON: 063 224-564

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOŠPED
11070 BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 27/I

PREDUZEĆE ZA USLUGE DOO
MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA

TELEFON: (011) 3131-677
E-mail: info@beosped.com
Sajt: www.beosped.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BETRA
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
PAZOVAČKI PUT 14-16

PREDUZEĆE ZA DOMAĆU I MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU, LOGISTIKU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (011) 2100-353
E-mail: office@betra.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BILBIJA
34000 KRAGUJEVAC
JELENE ANŽUJSKE 10

DOO TRANSPORT I ŠPEDICIJA

TELEFON: (034) 6363-490
E-mail: office@bilbijasped.com
Sajt: www.bilbijasped.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIRD EXPRESS LTD
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
ZLATIBORSKA 28

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU DOO

TELEFON: (011) 3731-655
E-mail: rbelovic@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: