CENTAR ZA PATOLOGIJU I PATOLOŠKU HEMIJU
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 48

KLINIČKI CENTAR NIŠ

INFO: (018) 4234-092
E-mail: patologija.kcnis@gmail.com
Sajt: www.kcnis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RADIOLOGIJU
18000 NIŠ
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 48

KLINIČKI CENTAR NIŠ

INFORMACIJE - ŠALTER: (018) 4158-102
E-mail: radiologija.kcnis@gmail.com
Sajt: www.kcnis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 48

KLINIČKI CENTAR NIŠ

KABINETI: (018) 4230-778
E-mail: kzzmz.kcnis@gmail.com
Sajt: www.kcnis.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIJAGNOSTIČKI CENTAR ZEMUN
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
TOŠIN BUNAR 6

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROLOGIJU

TELEFON: (011) 3160-309
E-mail: dczemun@gmail.com
Sajt: www.dc-zemun.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIONA
11000 BEOGRAD
SAZONOVA 29

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU

TELEFON: (011) 2443-002
E-mail: hospital@diona.rs
Sajt: www.diona.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA BLACE
18420 BLACE
BRAĆE VUKSANOVIĆ 55DIREKTOR: (027) 371-253
E-mail: office@dzblace.org.rs
Sajt: www.dzblace.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DR ĐORĐE LAZIĆ
25000 SOMBOR
MIRNA 3TELEFON/TELEFAKS: (025) 483-566
E-mail: office@dzsombor.rs
Sajt: www.dzsombor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DR ĐORĐE LAZIĆ SOMBOR
25212 ALEKSA ŠANTIĆ
IVE ANDRIĆA 52

ZDRAVSTVENA STANICA ALEKSA ŠANTIĆ

TELEFON: (025) 5838-112

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
16000 LESKOVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 116CENTRALA: (016) 252-500

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA RAČA MILOJE HADŽIĆ ŠULE
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
VINOGRADSKA BBDIREKTOR: (034) 751-093
E-mail: dzracakg@gmail.com
Sajt: www.dzraca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA SENTA
24400 SENTA
BOŠKA JUGOVIĆA 6TELEFON: (024) 814-570
E-mail: upravnik@zdravstvosenta.rs
Sajt: www.zdravstvosenta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA ŽITORAĐA
18412 ŽITORAĐA
TOPLIČKIH HEROJA 55TELEFON: (027) 8100-020

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELIKSIR
21000 NOVI SAD
MARODIĆEVA 12

SPECIJALNA OFTALMOLOŠKA BOLNICA

TELEFON: (021) 444-716
Sajt: www.eliksirkaluga.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EUROMEDIK CENTAR
11000 BEOGRAD
VIŠEGRADSKA 20

EUROMEDIK ZDRAVSTVENI SISTEM PRUŽA MEDICINSKE USLUGE SPECIJALISTA I SUBSPECIJALISTA IZ GOTOVO SVIH OBLASTI MEDICINE

TELEFON: (011) 3650-660
E-mail: domzdravljaeuromedik@gmail.com
Sajt: www.euromedic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FRESENIUS MEDICAL CARE
21000 NOVI SAD
BULEVAR SLOBODANA JOVANOVIĆA 2

SPECIJALNA BOLNICA ZA HEMODIJALIZU BEOGRAD

TELEFON: (021) 4791-400
Sajt: www.nephrocare.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: