FRESENIUS MEDICAL CARE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 11-V/G

SPECIJALNA BOLNICA ZA HEMODIJALIZU BEOGRAD

TELEFON: (011) 2280-522
Sajt: www.nephrocare.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FRESENIUS MEDICAL CARE
11000 BEOGRAD
DRAGAČEVSKA 11

SPECIJALNA BOLNICA ZA HEMODIJALIZU BEOGRAD

TELEFON: (011) 2854-440
Sajt: www.nephrocare.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GALATHEA
11000 BEOGRAD
MIHAJLA AVRAMOVIĆA 14-A

ESTETSKA I PLASTIČNA HIRURGIJA

TELEFON: (011) 3066-312
E-mail: office@galathea.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GEJZER
16246 SIJARINSKA BANJA
KRALJA MILANA 16

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU

TELEFON: (016) 895-152
E-mail: zsrgejzer@ptt.rs
Sajt: www.gejzer.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GENESIS MEDICAL
11000 BEOGRAD
BULEVAR KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 20

SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA
GINEKOLOGIJA I VANTELESNA OPLODNJA

TELEFON: (011) 3670-000
E-mail: genesismedical@sbb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA NARODNI FRONT
11000 BEOGRAD
KRALJICE NATALIJE 62CENTRALA: (011) 2068-250
E-mail: info@gakfront.org
Sajt: www.gakfront.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE SREMSKA KAMENICA
21208 SREMSKA KAMENICA
INSTITUTSKI PUT 4TELEFON: (021) 4805-100
E-mail: info@ikvbv.ns.ac.rs
Sajt: www.ikvbv.ns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ
11000 BEOGRAD
DELIGRADSKA 29TELEFON: (011) 3400-900
E-mail: info@imrs.rs
Sajt: www.imrs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
11000 BEOGRAD
KRALJA MILUTINA 50CENTRALA: (011) 3610-907

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 BEOGRAD
PASTEROVA 14CENTRALA: (011) 2067-100
E-mail: iors@ncrc.ac.rs
Sajt: www.ncrc.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
21208 SREMSKA KAMENICA
INSTITUTSKI PUT 4PRIJEM PACIJENATA: (021) 4805-465
E-mail: info@onk.ns.ac.rs
Sajt: www.onk.ns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI BANJICA
11000 BEOGRAD
MIHAILA AVRAMOVIĆA 28

SPECIJALNA ORTOPEDSKO HIRURŠKA BOLNICA

CENTRALA: (011) 6630-466
E-mail: info@iohbb.edu.rs
Sajt: www.iohbb.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE SREMSKA KAMENICA
21208 SREMSKA KAMENICA
INSTITUTSKI PUT 4CENTRALA: (021) 4805-100
E-mail: ipb@eunet.rs
Sajt: www.ipb-ild.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU BEOGRAD
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 69CENTRALA: (011) 3600-800
E-mail: reumabeo@eunet.rs
Sajt: www.reumatologija.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA DR VUKAN ČUPIĆ
11000 BEOGRAD
RADOJA DAKIĆA 6-8CENTRALA: (011) 3108-108
E-mail: info@imd.org.rs
Sajt: www.imd.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: