ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
34000 KRAGUJEVAC
KOSOVSKA 4

DOO ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

TELEFON: (034) 323-499
E-mail: zzzrkg@mts.rs
Sajt: www.zzzrkg.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA
22000 SREMSKA MITROVICA
STARI ŠOR 47TELEFON: (022) 610-511
E-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
Sajt: www.zdravlje-sm.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA PSIHOFIZIČKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU PROFESOR DR CVETKO BRAJOVIĆ
11000 BEOGRAD
KRALJA MILUTINA 52TELEFON: (011) 2686-615
Sajt: www.zgp.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
18000 NIŠ
VOJISLAVA ILIĆA BBTELEFON: (018) 232-801
E-mail: medrada@eunet.rs
Sajt: www.medradanis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA PANČEVAC
26000 PANČEVO
VUKA KARADŽIĆA 1TELEFON: (013) 2190-903
E-mail: zzzzpancevac@gmail.com
Sajt: www.zavodpancevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA BEOGRAD
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 57DIREKTOR: (011) 2433-488
Sajt: www.studpol.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVLJE
11000 BEOGRAD
SIME MILOŠEVIĆA 48

SAMOSTALNA SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

TELEFON: (011) 3087-928

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
31315 ZLATIBOR
ZLATIBOR BBTELEFON: (031) 841-279

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
35237 RESAVICA
SAVEZ BORACA BBTELEFON: (035) 627-590

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
19215 ZLOT
ZLOT BB

ZDRAVSTVENI CENTAR BOR

TELEFON: (030) 2561-902

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
21311 ČEREVIĆ
PETRA KOSTIĆA 1TELEFON: (021) 876-001

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
24213 ĐURĐIN
BORISA KIDRIČA 23TELEFON: (024) 768-004

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
24416 MALE PIJACE
ARANJ JANOŠA BB

DOM ZDRAVLJA KANJIŽA

TELEFON: (024) 882-001
Sajt: www.dzkanjiza.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
26351 SELEUŠ
MARŠALA TITA 78

DOM ZDRAVLJA ALIBUNAR

TELEFON: (013) 649-113
Sajt: www.dzalibunar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
24426 TREŠNJEVAC
HORVAT JANOŠA 4

DOM ZDRAVLJA KANJIŽA

TELEFON: (024) 883-017
Sajt: www.dzkanjiza.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: