HRAST DR POPOVIĆ
11000 BEOGRAD
STOJANA PROTIĆA 57

SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

TELEFON: (011) 2422-340

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI DEDINJE
11000 BEOGRAD
HEROJA MILANA TEPIĆA 1TELEFON: (011) 3601-700
E-mail: dedinje@ikvbd.com
Sajt: www.ikvbd.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTERMEDIC-HBO
18000 NIŠ
KEJ MIKE PALIGORIĆA 20

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA HIPERBARIČNU MEDICINU

TELEFON: (018) 290-999
E-mail: intermedic.hbo@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTERMEDICAKG
34000 KRAGUJEVAC
SKERLIĆEVA 21

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA

TELEFON: (034) 354-222

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JOKOVIĆ
34000 KRAGUJEVAC
SRETE MLADENOVIĆA 1-B/2

INTERNISTIČKA AMBULANTA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 331-691
E-mail: ordinacija@ambulantajokovic.rs
Sajt: www.ambulantajokovic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KARDIO MEDIKA
18000 NIŠ
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 58

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA INTERNU MEDICINU

TELEFON: (018) 4257-213
E-mail: poliklinikakardiomedika@gmail.com
Sajt: www.kardiomedika.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLINIKA ZA BOLESTI UVA, GRLA I NOSA
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 48

KLINIČKI CENTAR NIŠ

SEKRETARICA: (018) 506-913
E-mail: orl.kcnis@gmail.com
Sajt: www.kcnis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLINIKA ZA DIGESTIVNU HIRURGIJU-I HIRURŠKA
11000 BEOGRAD
DR KOSTE TODOROVIĆA 6

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

TELEFON: (011) 3617-777
Sajt: www.kcs.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLINIKA ZA GASTROENTEROHEPATOLOGIJU
11000 BEOGRAD
KOSTE TODOROVIĆA 2

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

TELEFON: (011) 3615-575
E-mail: klinika.geh@kcs.ac.rs
Sajt: www.kcs.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLINIKA ZA GRUDNU HIRURGIJU
11000 BEOGRAD
KOSTE TODOROVIĆA 26

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

TELEFON: (011) 3663-469
E-mail: grudna.hirurgija@kcs.ac.rs
Sajt: www.kcs.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLINIKA ZA KARDIOHIRURGIJU
11000 BEOGRAD
VIŠEGRADSKA 26

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

TELEFON: (011) 3617-777
Sajt: www.kcs.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLINIKA ZA NEFROLOGIJU
11000 BEOGRAD
PASTEROVA 2

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

TELEFON: (011) 3617-127
E-mail: nefrologija@klinicki-centar.rs
Sajt: www.kcs.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDICINSKI SISTEM BEOGRAD
11070 BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 5-V

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

TELEFON: (011) 3970-666
E-mail: info@msbeograd.com
Sajt: www.msbeograd.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDICINSKI SISTEM BEOGRAD
11000 BEOGRAD
MAGLAJSKA 30

KLINIKA ZA PLASTIČNU I ESTETSKU HIRURGIJU

TELEFON: (011) 2662-650
E-mail: plasticnihirurg@gmail.com
Sajt: www.plasticnaestetskahirurgija.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDIK B
15000 ŠABAC
MAČVANSKA 9

SPECIJALISTIČKA NEUROLOŠKA I PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA

TELEFON: (015) 345-442
E-mail: ordinacijamedicb@gmail.com
Sajt: www.ordinacijamedikb.op.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: