SANITACIJA BEOGRAD
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 131

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SANITARNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU, PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIM LAB
11210 BEOGRAD
ZRENJANINSKI PUT 42-A

LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

TELEFON: (011) 2715-253
E-mail: office@simlab.rs
Sajt: www.simlab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIM LAB PLUS
11000 BEOGRAD
CARA NIKOLAJA II 68-A

LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU

TELEFON: (011) 3441-005
E-mail: office@simlab.rs
Sajt: www.simlab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STOŠLJEVIĆ
11000 BEOGRAD
KUMODRAŠKA 80

DEFEKTOLOŠKI KABINET

KOSTOLAČKA 59: (011) 3984-736
E-mail: drstosljevic@gmail.com
Sajt: www.stosljevic.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAJNA MM
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-B NP LOKAL 4-5

AMBULANTA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

TELEFON: (011) 3130-989

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TALIJA LAB
11000 BEOGRAD
DRINČIĆEVA 21

LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU

TELEFON: (011) 3349-868
E-mail: info@talijalab.com
Sajt: www.talijalab.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TALIJA LAB1
11070 BEOGRAD
KRALJA PETRA I BB

LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU

MOBILNI TELEFON: 060 6565-716
Sajt: www.talijalab.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TALIJA MIKROLAB
26220 KOVIN
TRG OSLOBOĐENJA 4

LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU

MOBILNI TELEFON: 060 3349-875
Sajt: www.talijalab.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TALIJA MIKROLAB
11400 MLADENOVAC
NJEGOŠEVA 5

LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU

MOBILNI TELEFON: 060 6555-792
Sajt: www.talijalab.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TORLAK
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 458 P. FAH 1

INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME

TELEFON: (011) 3953-700
E-mail: office@torlak.rs
Sajt: www.torlakinstitut.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ULTRAMEDIKA
11050 BEOGRAD
VOJVODE DOBRNJCA 34

SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIČKA ORDINACIJA
KABINET ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

TELEFON: (011) 3390-848
Sajt: www.ultramedika.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VF PHISICAL
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA MILANA IV 19

AMBULANTA ZA REHABILITACIJU
FIZIKALNA, KINEZITERAPIJA, MASAŽA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 6393-930
E-mail: vladimir.radovic@vfphysical.rs
Sajt: www.vfphysical.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU
11000 BEOGRAD
TREBEVIĆKA 16

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3054-044
E-mail: zavod@biocidi.org.rs
Sajt: www.biocidi.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
SLOBODE BBDISPEČERSKI CENTAR: (034) 6370-090
E-mail: hitnapomockg@mts.rs
Sajt: www.hitnapomoc.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO
36000 KRALJEVO
SLOBODANA PENEZIĆA 16TELEFON: (036) 392-336
E-mail: office@zjzkv.org.rs
Sajt: www.zjzkv.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: