VODOVOD I KANALIZACIJA
11500 OBRENOVAC
CARA LAZARA 3/1

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (011) 8721-859
E-mail: infovik@magnetplus.net
Sajt: www.vikobrenovac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA
24000 SUBOTICA
TRG LAZARA NEŠIĆA 9-A

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE, PREČIŠĆAVANJE I ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA

TELEFON: (024) 557-711
E-mail: uprava@vodovodsu.rs
Sajt: www.vodovodsu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 48

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJU VODE

CENTRALA: (034) 335-745
E-mail: jkpvik@gmail.com
Sajt: www.jkpvik-kg.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA
21000 NOVI SAD
MASARIKOVA 17

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (021) 4883-333
E-mail: kontakt.centar@vikns.rs
Sajt: www.vikns.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA PANČEVO
26000 PANČEVO
OSLOBOĐENJA 15

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (013) 345-377
E-mail: office@vodovodpa.rs
Sajt: www.vodovodpa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN
23000 ZRENJANIN
PETEFIJEVA 3

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (023) 593-000
E-mail: vikzr@localnet.co.rs
Sajt: www.vikzr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD KRALJEVO
36000 KRALJEVO
27. MARTA 2

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (036) 234-303

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD MIONICA
14242 MIONICA
VOJVODE MIŠIĆA 23

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (014) 62-634

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD PARAĆIN
35250 PARAĆIN
ADAKALSKA 5-7

JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD, KANALIZACIJU I GASIFIKACIJU

TELEFON: (035) 563-116
E-mail: vodparacin@gmail.com
Sajt: www.vodpar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD SMEDEREVO
11300 SMEDEREVO
17. OKTOBRA 3

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (026) 672-960
Sajt: www.sdvodovod.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD ŠABAC
15000 ŠABAC
OSLOBOĐENJA 62

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU

CENTRALA: (015) 347-611
E-mail: info@vodovodsabac.rs
Sajt: www.vodovodsabac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD-KRUŠEVAC
37000 KRUŠEVAC
DUŠANOVA 46

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU

TELEFON: (037) 422-057

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD-VALJEVO
14000 VALJEVO
VUKA KARADŽIĆA 26

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (014) 226-799

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČOKA
23320 ČOKA
PALIH BORACA 5

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (0230) 71-174
E-mail: jkpcoka@pyrotherm.co.rs
Sajt: www.coka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐUNIS
14210 UB
7. JULA 11

KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (014) 411-107
E-mail: djunisub@ptt.rs
Sajt: www.djunisub.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: