KODŽA KOMERC
14240 LJIG
KADINA LUKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KODŽA-KOMERC DOO
OBRADA PRIRODNOG KAMENA, GRANITNOG KAMENA I DRUGIH PROIZVODA OD KAMENA

TELEFON: (014) 3445-610
E-mail: sajiczeljko@gmail.com
Sajt: www.prirodnikamenkodza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOVILOVAČA
35213 DESPOTOVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 14

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA VAĐENJE KAMENA, PROIZVODNJU I PROMET DOO

TELEFON/TELEFAKS: (035) 611-004
E-mail: office@kovilovaca.rs
Sajt: www.kovilovaca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAT-PRODUKT
34314 DONJA ŠATORNJA
VINČA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO
ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJA I PRERADA MINERALNIH SIROVINA (KALCITA) U KALCIJUM-KARBONAT, MLEVENE GRANULATE I OSTALA PUNILA U RAZNIM GRANAMA INDUSTRIJE

TELEFON: (034) 826-130
E-mail: info@mat-produkt.com
Sajt: www.mat-produkt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MERMER
12320 ŽAGUBICA
KOSANČIĆA IVANA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

CENTRALA: (012) 643-155

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MGV-MERMERI I GRANITI VUČIĆ
19350 KNJAŽEVAC
DUŠANA PETROVIĆA ŠANETA 3

DOO ZA PRERADU KAMENA I GRAĐEVINARSTVO

TELEFON: (019) 733-155

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINERAL KOP
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-A/16

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
MINERALNE SIROVINE

TELEFON: (011) 3118-121
E-mail: vesna.georgijevic@mineral.eu.com
Sajt: www.mineral.eu.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NISKOGRADNJA-UB
14210 UB
ČUČUGE BB

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE DOO ČUČUGE

TELEFON: (014) 483-171

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OMYA VENČAC
34300 ARANĐELOVAC
VENČAČKI PUT BB

DOO RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA

TELEFON: (034) 6170-349
Sajt: www.omya.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OMYA VENČAC
11070 BEOGRAD
OMLADINSKIH BRIGADA 86-P

DOO RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA ARANĐELOVAC, KANCELARIJA BEOGRAD


Sajt: www.omya.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLOČE
34300 ARANĐELOVAC
PROTE ISAKOVIĆA 17

RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA DOO
PROIZVODNJA ELEMENATA OD BUKOVIČKOG GRANITA ZA SPOLJAŠNJU I UNUTRAŠNJU UPOTREBU

RUDNIK BUKOVIK: (034) 6883-035
E-mail: zkrsolebelosavci@gmail.com
Sajt: www.plocedoo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO KALK
15220 KOCELJEVA
DONJE CRNILJEVO BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRERADU KAMENA DOO

TELEFON: (015) 563-074

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STEFAN
11314 OSIPAONICA
KRALJA PETRA I BB

SUZTR

TELEFON: (026) 751-783

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STRAŽEVICA
34227 BATOČINA
KNEZA MILOŠA OBRENOVIĆA 28

DOO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
VAĐENJE I PRERADA KAMENA ZA NISKOGRADNJU

TELEFON: (034) 6842-233

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TARA STIL
11272 DOBANOVCI
SESTARA RADOVANOVIĆ 9

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA I PRODAJA GAŠENOG KREČA

TELEFON: (011) 3140-430
E-mail: krecanatara@sezampro.rs
Sajt: www.krecanatara.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEKO MINING
11060 BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 5-V / 3/12

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
EKSPLOATACIJA KAMENA I PROIZVODNJA ASFALTA

TELEFON: (011) 4137-000
E-mail: office@tekomining.com
Sajt: www.tekomining.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: