ASPEN
11000 BEOGRAD
BRAĆE JERKOVIĆ 185-A

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO

TELEFON: (011) 3961-656

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ASTRA RV
11000 BEOGRAD
SARAJEVSKA 51

AGENCIJA ZA POSREDOVANJE PRI REGISTRACIJI, OSIGURANJU I PRENOSU VOZILA

TELEFON: (011) 2686-224

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO-BIRO
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 1

AGENCIJA ZA OBRADU ODŠTETNIH ZAHTEVA I PROCENJIVANJE RIZIKA I ŠTETA DOO
PROCENA I NADOKNADA ŠTETE NA MOTORNIM VOZILIMA, OSIGURANJE, REGISTRACIJA, PRENOS VLASNIŠTVA

TELEFON: (011) 7115-107

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO-OMEGA
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
KARAMATINA 13

AGENCIJA ZA OSIGURANJE, REGISTRACIJU VOZILA, PRENOS VLASNIŠTVA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3166-861

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AVALON TIM
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAILA PUPINA 165-A

DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO
MEĐUNARODNA AGENCIJA ZA PRUŽANJE DRUGIH USLUGA U OSIGURANJU

TELEFON: (011) 135-658
E-mail: avalonbg@net.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6/XIV

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

TELEFON: (011) 7155-444
E-mail: contact@axa.rs
Sajt: www.axa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AXA ŽIVOTNO OSIGURANJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6/XIV

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE BEOGRAD

TELEFON: (011) 7155-444
E-mail: contact@axa.rs
Sajt: www.axa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 90

MENJAČNICA

TELEFON: (034) 337-007

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN PLUS
15000 ŠABAC
KRALJA MILUTINA 146

AGENCIJA ZA PRUŽANJE DRUGIH USLUGA U OSIGURANJU DOO

MOBILNI TELEFON: 066 411-411
E-mail: balkanplus@balkanauto.com
Sajt: www.balkanauto.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
18000 NIŠ
NADE TOMIĆ 8-A

AD BEOGRAD, REGIONALNI CENTAR NIŠ

TELEFON/TELEFAKS: (018) 512-677
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 4

AD BEOGRAD, REGIONALNI CENTAR NOVI SAD

TELEFON: (021) 4870-027
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
36310 SJENICA
MILORADA JOVANOVIĆA BB

AD BEOGRAD, PJ SJENICA

TELEFON/TELEFAKS: (020) 741-145
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
31000 UŽICE
PETRA ĆELOVIĆA 4

AD BEOGRAD, PJ UŽICE

TELEFON: (031) 510-585
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
18300 PIROT
BRANKA RADIČEVIĆA 8

AD BEOGRAD, POSLOVNA JEDINICA PIROT

TELEFON: (010) 337-371
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
31300 PRIJEPOLJE
SANDŽAČKIH BRIGADA 36

AD BEOGRAD, PJ PRIJEPOLJE

TELEFON/TELEFAKS: (033) 715-135
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: