HELIOS
11211 BEOGRAD
MORAVSKE DIVIZIJE 5/1

DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
KOMPLETNA REŠENJA U OPTIČKIM KOMUNIKACIJAMA

TELEFON: (011) 3432-239
E-mail: info@helios-optic.com
Sajt: www.helios-optic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INKOM
31250 BAJINA BAŠTA
TRG DUŠANA JERKOVIĆA 10

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI PRI IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI DALEKOVODA I TRAFOSTANICA, NISKONAPONSKIH MREŽA I KABLOVSKIH VODOVA

TELEFON/TELEFAKS: (031) 865-184
E-mail: office@inkombb.rs
Sajt: www.inkombb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INVEST INŽENJERING
21000 NOVI SAD
PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 5-A

DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU NA VELIKO I EXPORT-IMPORT

TELEFON: (021) 424-555
E-mail: investinzenjering@ii.co.rs
Sajt: www.ii.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUGOTRADE
11060 BEOGRAD
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 1-V

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO
TELEKOMUNIKACIJE, GASIFIKACIJA, ELEKTROENERGETIKA

TELEFON: (011) 2077-100
E-mail: office@jugo-trade.com
Sajt: www.jugo-trade.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KABELNET
21000 NOVI SAD
STEFANA PRVOVENČANOG 1

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU DOO
PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

KANCELARIJE, BRAĆE RIBNIKAR 7: (021) 6545-555
E-mail: kabelnet@kabelnet.rs
Sajt: www.kabelnet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KABLPROJEKT
11070 BEOGRAD
PARTIZANSKE AVIJACIJE 4

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, PROMET I USLUGE DOO
PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA U DOMENU TELEKOMUNIKACIJA

TELEFON: (011) 3148-604

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KABLVOD
11050 BEOGRAD
VJEKOSALVA KOVAČA 12

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I GRADNJU KABLOVSKIH VODOVA DOO

TELEFON: (011) 2419-708
E-mail: kablvod@kablvod.com
Sajt: www.kablvod.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KODAR ENERGOMONTAŽA
11080 BEOGRAD
AUTOPUT ZA ZAGREB 22

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU ENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA

TELEFON: (011) 3814-900
E-mail: mail.office@kodar.rs
Sajt: www.kodar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MC-CORONA
11309 LEŠTANE
KRUŽNI PUT 177

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA, PROIZVODNJA ELEKTRO OPREME, INŽENJERING

TELEFON: (011) 8031-100
E-mail: office@mccorona.rs
Sajt: www.mccorona.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEP-INŽENJERING
11000 BEOGRAD
RADNIH AKCIJA 2-G

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE DOO

TELEFON: (011) 2580-117

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIKS
31000 UŽICE
VOJVODE MASLAĆA 17-19

DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERING U GRAĐEVINARSTVU
IZVODI SVE VRSTE ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE

TELEFON: (031) 523-761
E-mail: miliks@sbb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO LINK
22300 STARA PAZOVA
SVETOSAVSKA 9

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE, INŽENJERING I GRAĐEVINARSTVO DOO
IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONIH PRISTUPNIH MREŽA, MEĐUMESNIH MAGISTRALNIH I MEĐUNARODNIH PRAVACA OPTIČKIH KABLOVA, KABLOVSKE TT KANALIZACIJE, KOAKSIJALNE MREŽE ZA POTREBE IZGRADNJE KABLOVSKIH DISTRIBUTIVNIH SISTEMA

TELEFON: (022) 315-639
Sajt: www.prolink.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

QUADROTECH
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
MASARIKOV TRG 8-A

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
KOMPLETAN INŽENJERING U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA

TELEFON: (011) 2618-032
E-mail: office@quadrotech.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPAS
35000 JAGODINA
KRALJA PETRA I 6

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (035) 243-268

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAKEUCHI RS
21233 ČENEJ
OGLEDNA POLJA 55

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
PRODAJA, RENTIRANJE I SERVIS GRAĐEVINSKE OPREME I MEHANIZACIJE

TELEFON: (021) 2100-650
E-mail: info@takeuchi-srbija.com
Sajt: www.takeuchi-srbija.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: