APOTEKA FILLY FARM
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
29. NOVEMBRA 10 LOKAL 4

ZDRAVSTVENA USTANOVA VELIKA PLANA

TELEFON: (037) 3556-323
Sajt: www.fillyfarm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA HRAST
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
VINOGRADARSKA BBTELEFON: (037) 3751-488
E-mail: apotekahrast@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
TRG OSLOBOĐENJA BB

AD BEOGRAD, PJ ALEKSANDROVAC

TELEFON/TELEFAKS: (037) 3754-667
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
29.NOVEMBRA 66

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA ALEKSANDROVAC

TELEFON: (037) 3155-028
Sajt: www.posted.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BUGI PLUS
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
PLEŠ BB

USLUŽNA RADNJA ZA SEČU ŠUMA

MOBILNI TELEFON: 063 1841-216

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ALEKSANDROVAC
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
VINOGRADARSKA 6TELEFON: (037) 3751-276
E-mail: aleksandrovac.csr@minrzs.gov.rs
Sajt: www.aleksandrovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

D & D PRES
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
MIĆE MILIĆA 6

ŠTAMPARIJA

TELEFON: (037) 3552-401

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DISKOS
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
KRUŠEVAČKA 22

DOO ZA IZDAVANJE I PROIZVODNJU NOSAČA ZVUKA I SLIKE

TELEFON: (037) 3552-140
Sajt: www.diskos.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM KULTURE MILOSAV BUCA MIRKOVIĆ
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
10. AVGUSTA BBTELEFON: (037) 3552-181
E-mail: domkulturealeksandrovac@yahoo.com
Sajt: www.festival.bucinidani.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DR DOBRIVOJE GER. POPOVIĆ
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
DR MILANA MIRKOVIĆA 6TELEFON: (037) 3751-148
E-mail: dzakc@yahoo.com.sg
Sajt: www.dzaleksandrovac.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRIED FRUIT
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
DRENČA BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (037) 554-358

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
TRG OSLOBOĐENJA 4

ADO BEOGRAD, POSLOVNICA ALEKSANDROVAC

TELEFON: (037) 3552-229
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DŽUGURDA
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
ALEKSANDROVAC BB

POLJOPRIVREDNA APOTEKA

TELEFON: (037) 3522-364

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKOTOK
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
RASINSKA 39 KOŽETIN

PROIZVODNO TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA
FILTRIRANJE, PREČIŠĆAVANJE I POBOLJŠANJE VODE

TELEFON/TELEFAKS: (037) 3555-340
E-mail: office@ekotok.co.rs
Sajt: www.ekotok.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROSRBIJA
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
29. NOVEMBRA 156

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO KRALJEVO U SASTAVU JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, POGON ALEKSANDROVAC

TELEFON: (037) 3751-101
Sajt: www.elektrosrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: