METALPAN
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
VITKOVO BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET DOO VITKOVO
PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNE OPREME ZA NAPAJANJE I HRANJENJE U STOČARSTVU I ŽIVINARSTVU

TELEFON/TELEFAKS: (037) 3751-064
E-mail: office@metalpan.co.rs
Sajt: www.metalpan.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIB
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
ŠLJIVOVO BB

DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE, PROMET I EKSPORT-IMPORT ŠLJIVOVO

TELEFON: (037) 3552-535

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIRAS B
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
LESENOVCI BB

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
TRGOVINA NA MALO I VELIKO METALNOM ROBOM, USLUGE ASFALTIRANJA, ŠIRENJA I ČIŠĆENJA PUTEVA, UGOSTITELJSKE USLUGE

TELEFON: (037) 759-001

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLADOST
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
OMLADINSKA 106

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (037) 3751-936

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MOTO BIL
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
KRUŠEVAČKA BB

DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET
TEHNIČKI PREGLED, AUTO ŠKOLA

TEHNIČKI PREGLED: (037) 759-011
Sajt: www.motobil.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
29. NOVEMBRA 91

ISPOSTAVA ALEKSANDROVAC

TELEFON: (037) 3751-161
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA ALEKSANDROVAC
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
JAŠE PETROVIĆA 26TELEFON: (037) 3751-029
E-mail: soaleks@ptt.rs
Sajt: www.aleksandrovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPROMET
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
ALEKSANDROVAC BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (037) 3752-108

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
TRG OSLOBOĐENJA BB

EKSPOZITURA ALEKSANDROVAC

TELEFON: (037) 3552-391
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
29. NOVEMBRA 73

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ALEKSANDROVAC

TELEFON: (037) 413-744
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U KRUŠEVCU
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
ALEKSANDROVAC BB

ODELJENJE SUDA U ALEKSANDROVCU

TELEFON: (037) 3751-172

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAZVITAK
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
29. NOVEMBRA 86

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
PROMET GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I TEHNIČKE ROBE NA VELIKO I MALO

VITKOVO BB: (037) 3759-508

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RB-SAMORAD
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
MIĆE MILIĆA 5

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
MAŠINE ZA PAKOVANJE, OBRADU METALA I DRVETA, OPREMA ZA MESNU, PEKARSKU I MLEKARSKU INDUSTRIJU, RASHLADNA TEHNIKA


TELEFON: (037) 759-057
E-mail: info@samorad.com
Sajt: www.samorad.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REKOVCI
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
JAŠE PETROVIĆA BB

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

TELEFON: (037) 3751-158

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SRBIJE
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
TRG OSLOBOĐENJA 8

FILIJALA ZA RASINSKI OKRUG, ISPOSTAVA ALEKSANDROVAC

TELEFON: (037) 3552-433
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: