PAVSTONE
34300 ARANĐELOVAC
MARINOVAC BB

DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE
UVOZ, PRODAJA I OBRADA MERMERA I GRANITA ZA GRAĐEVINARSTVO

TELEFON: (034) 727-903
E-mail: office@pavstone.rs
Sajt: www.pavstone.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERNADES
34300 ARANĐELOVAC
PROTE ISAKOVIĆA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET, EXPORT-IMPORT DOO
ŠAMOT, VATROSTALNI MATERIJALI I TEHNIČKA KERAMIKA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 727-518
E-mail: pernades@ptt.rs
Sajt: www.pernades.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POBEDA
34300 ARANĐELOVAC
INDUSTRIJSKA ZONA BB

MLINSKO PEKARSKA INDUSTRIJA DOO U SASTAVU PEŠTAN GRUPE

TELEFON: (034) 727-444
E-mail: office@mpipobeda.com
Sajt: www.mpipobeda.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PODRUM KORUŠAC
34300 ARANĐELOVAC
VISOKOG STEVANA 13

RADNJA ZA TRGOVINU ALKOHOLNIM PIĆIMA

MOBILNI TELEFON: 069 1040-520
E-mail: dhadzic10@gmail.com
Sajt: www.rakijakorusac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLET
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 73

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE AD

CENTRALA: (034) 711-798

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 295

FILIJALA ARANĐELOVAC

TELEFON: (034) 720-171
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
34300 ARANĐELOVAC

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ARANĐELOVAC

ILIJE GARAŠANINA 28: (034) 725-174
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ARANĐELOVCU
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 102TELEFON/TELEFAKS: (034) 723-908
E-mail: uprava@ar.pk.sud.rs
Sajt: www.ar.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
34300 ARANĐELOVAC
RATNIH VOJNIH INVALIDA BB

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ ARANĐELOVAC

TELEFON: (034) 727-065
E-mail: arandjelovac@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADEX TRANS-TRADE
34300 ARANĐELOVAC
ĐENERALA MILANA NEDIĆA 6

DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNI I UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ, TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (034) 722-826
E-mail: radexar@gmail.com
Sajt: www.radextrans.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO-TELEVIZIJA ŠUMADIJA
34300 ARANĐELOVAC
KNEZA MIHAILA 108

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE

REDAKCIJA: (034) 725-502
E-mail: kontakt@rtvsumadija.com
Sajt: www.rtvsumadija.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SRBIJE
34300 ARANĐELOVAC
KRALJA PETRA 54

FILIJALA ZA ŠUMADIJSKI OKRUG, ISPOSTAVA ARANĐELOVAC

TELEFON: (034) 712-434
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
34300 ARANĐELOVAC
VENAC SLOBODE 10

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ARANĐELOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (034) 701-000
E-mail: skn.arandjelovac@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
34300 ARANĐELOVAC
BUKULJA BB

RADARSKI CENTAR BUKULJA

TELEFON: (034) 725-438
Sajt: www.hidmet.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RMG
34300 ARANĐELOVAC
KNJAZA MILOŠA 25

SAMOSTALNA ZANATSKO USLUŽNA RADNJA
PROIZVODNJA SVETLEĆIH REKLAMA I MERKETING

TELEFON: (034) 720-426
E-mail: reklame@ptt.rs
Sajt: www.rmg.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: