OBUĆA METRO
31230 ARILJE
SVETI AHILIJE 39

DOO VRBAS, PJ ARILJE
TRGOVINA NA MALO OBUĆOM

MOBILNI TELEFON: 062 223-528
E-mail: arilje@obucametro.rs
Sajt: www.obucametro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA ARILJE
31230 ARILJE
SVETOG AHILIJA 53TELEFON: (031) 3150-110
E-mail: arilje@arilje.org.rs
Sajt: www.arilje.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U POŽEGI
31230 ARILJE
SVETOG AHILIJA 52

SUDSKA JEDINICA U ARILJU

TELEFON: (031) 891-035
Sajt: www.pz.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARAMUN
31230 ARILJE
STEVANA ĆOLOVIĆA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (031) 3893-078
E-mail: paramun@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PIONIR
31230 ARILJE
STEVANA ČOLOVIĆA 1

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET
IZRADA ALUMINIJUMSKIH BOJENIH OLUKA U ZAHTEVANIM VELIČINAMA

CENTRALA: (031) 3891-183

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PIROĆANAC
31230 ARILJE
ŠPANSKIH BORACA 10

PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE DOO
PROIZVODNJA I VELEPRODAJA TRIKOTAŽNE PAMUČNE ROBE ZA DECU I ODRASLE

TELEFON: (031) 3894-523
E-mail: office.pirocanac@gmail.com
Sajt: www.pirocanac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
31230 ARILJE
TRG BRATSTVA I JEDINSTVA BB

EKSPOZITURA ARILJE

TELEFON: (031) 891-491
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
31230 ARILJE
SVETOG AHILIJA 35

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ARILJE

TELEFON: (031) 891-241
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U POŽEGI
31230 ARILJE
SVETOG AHILIJA 52

ODELJENJE SUDA U ARILJU

TELEFON/TELEFAKS: (031) 893-288
E-mail: prekrsajnisudarilje@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROLETER
31230 ARILJE
SVETOLIKA LAZAREVIĆA 14

AKCIONARSKO DRUŠTVO METALSKA INDUSTRIJA
PROIZVODNJA DELOVA I PRIBORA ZA MOTORNA VOZILA

TELEFON: (031) 892-455
E-mail: proleter1@ptt.rs
Sajt: www.proleter-arilje.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PTK
31230 ARILJE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 11

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, KOOPERACIJU, MARKETING

TELEFON/TELEFAKS: (031) 3894-390

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADOVIĆ DE COMPANY
31230 ARILJE
PRVOMAJSKA 5

PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA
PROIZVODNJA BEBI TRIKOTAŽE

TELEFON: (031) 3895-062
E-mail: office@radovicde.rs
Sajt: www.radovicde.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
31230 ARILJE
MILOŠA GLIŠIĆA 42

FILIJALA ZA ZLATIBORSKI OKRUG, ISPOSTAVA ARILJE

TELEFON: (031) 3891-384
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
31230 ARILJE
BRAĆE MIHAJLOVIĆA BB

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ARILJE

TELEFON/TELEFAKS: (031) 3891-377
E-mail: skn.arilje@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REX TRANS
31230 ARILJE
GRDOVIĆI BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
MALOPRODAJA I VELEPRODAJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, TRANSPORT, NEKRETNINE

TELEFON: (031) 3891-806
E-mail: office@rex-trans.com
Sajt: www.rex-trans.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: