OSNOVNI SUD U UŽICU
31250 BAJINA BAŠTA
DUŠANA VIŠIĆA 1

SUDSKA JEDINICA BAJINA BAŠTA

TELEFON: (031) 865-576
Sajt: www.ue.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

P.S. FASHION DESIGN
31250 BAJINA BAŠTA
HADŽI MILENTIJA BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO ČAČAK, PRODAJNO MESTO BAJINA BAŠTA
MODNA KUĆA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU ŽENSKE MODNE KONFEKCIJE

TELEFON: (031) 869-057
E-mail: selectodbb@gmail.com
Sajt: www.psfashion.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PINUS
31250 BAJINA BAŠTA
DIMITRIJA TUCOVIĆA 2

DOO BAJINA BAŠTA

TELEFON: (031) 869-417
E-mail: office@pinus.rs
Sajt: www.pinus.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
31250 BAJINA BAŠTA
VUKA KARADŽIĆA 9

EKSPOZITURA BAJINA BAŠTA

TELEFON: (031) 864-665
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
31250 BAJINA BAŠTA
VUKA KARADŽIĆA 7

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BAJINA BAŠTA

UPRAVNIK: (031) 590-858
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U UŽICU
31250 BAJINA BAŠTA
DUŠANA VIŠNJIĆA 1

ODELJENJE SUDA U BAJINOJ BAŠTI

TELEFON: (031) 865-856

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAS&PELLETS
31250 BAJINA BAŠTA
BRAĆE DRAGUTINA I RADA ČUČKOVIĆA 3

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE
PROIZVODNJA DRVENIH PALETA

TELEFON/TELEFAKS: (031) 866-053
E-mail: redadam@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
31250 BAJINA BAŠTA
MILANA OBRENOVIĆA 29/1

FILIJALA ZA ZLATIBORSKI OKRUG, ISPOSTAVA BAJINA BAŠTA

TELEFON: (031) 865-664
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
31250 BAJINA BAŠTA
DUŠANA VIŠIĆA 28

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAJINA BAŠTA

TELEFON/TELEFAKS: (031) 861-277
E-mail: skn.b.basta@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RIBNJAK IHTHIS
31250 BAJINA BAŠTA
SVETOSAVSKA 151

UZGOJ I PRERADA RIBE, TRGOVINA NA MALO RIBOM, LJUSKARIMA I MEKUŠCIMA, PRENOĆIŠTE I SMEŠTAJ

MOBILNI TELEFON: 065 8521-515
E-mail: office@ihthis.net
Sajt: www.ihthis.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SANI OPTIK
31250 BAJINA BAŠTA
KNEZA MILANA OBRENOVIĆA 27

DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET NAOČARA I SLUŠNIH APARATA BEOGRAD, MALOPRODAJA BAJINA BAŠTA

MOBILNI TELEFON: 063 660-349
Sajt: www.sanioptik.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIM-PROMET
31250 BAJINA BAŠTA
VUKA KARADŽIĆA 41

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

TELEFON: (031) 864-183

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPORTSKO TURISTIČKI CENTAR BAJINA BAŠTA
31250 BAJINA BAŠTA
KNEZA MILANA OBRENOVIĆA 34/2TELEFON: (031) 865-370
E-mail: turizam@taradrina.com
Sajt: www.taradrina.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANDARD
31250 BAJINA BAŠTA
CRVICA BB

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (031) 866-499

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TARATRANS
31250 BAJINA BAŠTA
MILENKA TOPALOVIĆA 76

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (031) 863-670

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: