SANDINI
34220 LAPOVO
KARAĐORĐEVA 89-B

ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD GUME
PROIZVODNJA VODENIH KREVETA

TELEFON: (034) 6795-207
E-mail: sandini@vodenikrevet.co.rs
Sajt: www.vodenikrevet.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOMIL
34220 LAPOVO
BORISLAVA PEKIĆA 2

SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA
PROIZVODNJA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA DOMAĆINSTVA I PROIZVODNJA POLIETILENSKE I POLIPROPILENSKE AMBALAŽE

TELEFON/TELEFAKS: (034) 853-828
E-mail: somillapovo@mts.rs
Sajt: www.somil.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAJFUN RIS
34220 LAPOVO
IVE ANDRIĆA 20

DOO MAŠINE I OPREMA ZA ŠUMARSTVO

DIREKCIJA: (034) 6842-424
E-mail: info@tajfun.rs
Sajt: www.tajfun.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
34220 LAPOVO
NJEGOŠEVA 16

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA LAPOVO

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (034) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIGAR-BRZAN-PLAST KAPIJA ŠUMADIJE
34220 LAPOVO
IVE ANDRIĆA 16

SAMOSTALNA RADNJA
PROIZVODNJA PLOČA, LISTOVA, CEVI I PROFILA OD PLASTIKE

TELEFON: (034) 852-852
E-mail: tigarbrzanplast@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
34220 LAPOVO

CARINSKI REFERAT LAPOVO

TELEFON: (034) 853-522
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VEKAPLAST
34220 LAPOVO
ŽIKICE JOVANOVIĆA 41

IZRADA I MONTAŽA ROLETNI SVIH VRSTA, VENECIJANERI, TRAKASTE ZAVESE, HARMONIKA VRATA, GARAŽNA VRATA...

TELEFON: (034) 850-275
E-mail: office@veka-plast.com
Sajt: www.veka-plast.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA LAPOVO
34220 LAPOVO
BRANKA RADIČEVIĆA 7

DOO ZA VETERINARSKE AKTIVNOSTI

TELEFON/TELEFAKS: (034) 850-185
E-mail: jvslapovo@open.telekom.rs
Sajt: www.vslapovo.weebly.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
34220 LAPOVO
ŽELEZNIČKA BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (034) 853-432

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: