OPŠTINA BELA PALANKA
18310 BELA PALANKA
KARAĐORĐEVA 28TELEFON: (018) 855-023
E-mail: sobelapalanka@belapalanka.org.rs
Sajt: www.belapalanka.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OTP BANKA SRBIJA
18310 BELA PALANKA
SRPSKIH VLADARA 60/2

AD NOVI SAD, OJ BELA PALANKA

TELEFON: (018) 855-178
Sajt: www.otpbanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
18310 BELA PALANKA
SRPSKIH VLADARA 60

EKSPOZITURA BELA PALANKA

TELEFON: (018) 855-658
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
18310 BELA PALANKA
KRSTE JOCIĆA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BELA PALANKA

TELEFON: (018) 855-030
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U PIROTU
18310 BELA PALANKA
SRPSKIH VLADARA 56

ODELJENJE SUDA U BELOJ PALANCI

TELEFON: (018) 855-059

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REMIZIJANA
18310 BELA PALANKA
SRPSKIH VLADARA 26

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (018) 855-045

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
18310 BELA PALANKA
SRPSKIH VLADARA BB

FILIJALA ZA PIROTSKI OKRUG, ISPOSTAVA BELA PALANKA

TELEFON: (018) 875-221
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18310 BELA PALANKA
SRPSKIH VLADARA 56

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BELA PALANKA

TELEFON: (018) 855-007
E-mail: skn.be.palanka@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRENDTEX
18310 BELA PALANKA
SRPSKIH VLADARA 105

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO PRIJEPOLJE, POGON BELA PALANKA
PROIZVODNJA ZAŠTITNE RADNE ODEĆE

MOBILNI TELEFON: 062 470-877
E-mail: jelena.p@trend-tex.com
Sajt: www.trend-tex.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZAL
18310 BELA PALANKA
DOSITEJA OBRADOVIĆA 3

AUTOPREVOZNIČKA RADNJA

TELEFON: (018) 856-248

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA POBEDA
18310 BELA PALANKA
SRPSKIH VLADARA 108

DOO BELA PALANKA

TELEFON: (018) 855-691

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PANDIRALO
18310 BELA PALANKA
STOJANA ČUPIĆA BB

MIRANOVAČKA KULA

TELEFON: (018) 855-556

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
18310 BELA PALANKA
BRANKA MILANOVIĆA 3-5

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (018) 855-109

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: