POŠTA SRBIJE
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 71

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SURČIN

UPRAVNIK: (011) 8440-388
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
11271 SURČIN
AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BEOGRAD 59

TELEFON: (011) 2676-193
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REMA
11271 SURČIN
SVETOG SAVE 3

DOO ZA PROIZVODNJU I PRODAJU HEMIJSKIH, GUMARSKIH I DRUGIH PROIZVODA
GENERALNI ZASTUPNIK REMA TIP-TOP NEMAČKA

TELEFON: (011) 3189-724
E-mail: office@rema-tiptop.co.rs
Sajt: www.rema-tiptop.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
11271 SURČIN
KOSOVSKA 2

FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD, ISPOSTAVA SURČIN

TELEFON: (011) 8440-600
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
11271 SURČIN
KOSOVSKA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SURČIN

TELEFON: (011) 8440-405
E-mail: sknsurcin@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RIC-CO
11271 SURČIN
AERODROMSKI PUT 2-A

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE I USLUGE DOO



Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RINOL
11271 SURČIN
SVETOG SAVE 84-B

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
INDUSTRIJSKI PODOVI I DEKORATIVNI PODNI SISTEMI OD ŠTAMAPNOG BETONA

TELEFON: (011) 3139-488
E-mail: office@rinol.rs
Sajt: www.rinol.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVABIEN
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 394-A

DRUŠTVO DOO
PRERADA STAKLA I ALUMINIJUMA

TELEFON: (011) 2266-148
E-mail: office@savabien.co.rs
Sajt: www.savabien.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREM-VET
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 93

DOO ZA PRUŽANJE USLUGA U VETERINARSTVU PROGAR
VETERINARSKA STANICA

TELEFON: (011) 8443-291

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STEEL WORK
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 396

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I GRAĐEVINSKI RADOVI
IZGRADNJA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA NISKOG I VISOKOG TIPA: HALE I KONSTRUKCIJE ZA HALE, BALON HALE, KIOSCI, REKLAMNI TOTEMI I KONTEJNERI, KROVNE KONSTRUKCIJE, SPREMIŠTA I NADSTREŠNICE, KOVANO GVOŽĐE, KLIZNA VRATA I KAPIJE, ČELIČNI PROFILI I KUTIJE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 8442-901
E-mail: steelworkdoo@gmail.com
Sajt: www.steelwork.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SURČIN
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 73

JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD INTERESA ZA GRAĐANE GO SURČIN DOBANOVCI, OGRANAK U SURČINU

TELEFON: (011) 8443-260
Sajt: www.jpsurcin.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIMING JOS
11271 SURČIN
PROTE STAMATOVIĆA 82

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO



Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIP TOP
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 396-A

RADNJA ZA TRGOVINU NA MALO, PRANJE VOZILA I ČIŠĆENJE OBJEKATA, TEPIHA I MEBLA

TELEFON: (011) 3140-555
E-mail: tiptopservis@yahoo.com
Sajt: www.tiptop.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TUTTO COMPLETO
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 414 LEDINE

AGENCIJA ZA POSLOVNE USLUGE
TEHNIČKI PREGLED, OSIGURANJE, REGISTRACIJA, PRENOS VLASNIŠTVA

TELEFON: (011) 2266-888
E-mail: tutto@tutto.rs
Sajt: www.tutto.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TUTTO D&N
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 414 LEDINE

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
AUTO ŠKOLA

TELEFON: (011) 2261-002
E-mail: tutto@tutto.rs
Sajt: www.tutto.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: