DDOR NOVI SAD
19210 BOR
ĐORĐA VAJFERTA 3

AD ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE NOVI SAD, POSLOVNO MESTO BOR

TELEFON: (030) 421-303
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA BOR
19210 BOR
NIKOLE KOPERNIKA 2-4TELEFON: (030) 432-777
E-mail: dzbor@domzdravljabor.org.rs
Sajt: www.domzdravljabor.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRILLEX INTERNATIONAL
19210 BOR
SAVE KOVAČEVIĆA BB

PREDUZEĆE ZA ISPITIVANJE TERENA BUŠENJEM DOO

TELEFON: (030) 2496-495
E-mail: drillexinternational@gmail.com
Sajt: www.drillexinternational.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
19210 BOR
NIKOLE PAŠIĆA 58

ADO BEOGRAD, FILIJALA BOR

TELEFON/TELEFAKS: (030) 442-863
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EHO OPTIK
19210 BOR
NIKOLE KOPERNIKA 2

RADNJA ZA PROIZVODNJU MEDICINSKIH I STOMATOLOŠKIH INSTRUMENATA
ZASTUPNIK SIEMENS SLUŠNIH APARATA

TELEFON: (030) 445-055

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO ENGINEERING
19210 BOR
DR MILOVANOVIĆA 4

MEŠOVITO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO
REŠENJA U OBLASTI EKOLOGIJE: PREŠIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I GASOVA

TELEFON: (030) 436-365
E-mail: ekoengineering1@gmail.com
Sajt: www.ekoengineering.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA BOR
19210 BOR
BEOGRADSKA 10TELEFON: (030) 2456-310
E-mail: etsbor@mts.rs
Sajt: www.etsbor.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELBOR
19210 BOR
DOBRIVOJA RADOSAVLJEVIĆA BOBIJA 44

PREDUZEĆE ZA USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (030) 2495-591

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA ZAJEČAR
19210 BOR
NIKOLE PAŠIĆA 5

OGRANAK EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD, POSLOVNICA BOR

TELEFON: (030) 425-999
Sajt: www.jugoistok.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROMREŽA SRBIJE
19210 BOR
NADE DIMIĆ 40

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, DIREKCIJA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE POGON BOR

CENTRALA: (030) 433-575
Sajt: www.ems.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EUROBANK
19210 BOR
ĐORĐA VAJFERTA 8

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA BOR

TELEFON: (030) 458-100
Sajt: www.eurobank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EXTRAŠPED
19210 BOR
SAVE KOVAČEVIĆA BB

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU, TRANSPORT I TRGOVINU DOO

TELEFON: (030) 2496-844
E-mail: office@extrasped.com
Sajt: www.extrasped.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FORINEX GROUP
19210 BOR
KRALJA PETRA I BB

DOO TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON/TELEFAKS: (030) 456-600

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GALERIJA PODOVA
19210 BOR
NIKOLE PAŠIĆA 35

DOO ZA TRGOVINU BAČKA PALANKA
PRODAJA PODOVA ZA STANOVE, KUĆE I POSLOVNE PROSTORE: TEPISI, TEPISONI, LINOLEUM, LAMINATI, PARKET, KERAMIKA I PRATEĆI PROIZVODI

POTROŠAČKA LINIJA: 0800 345-345
E-mail: gp.53@galerijapodova.com
Sajt: www.galerijapodova.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GALLANT HOME
19210 BOR
BEOGRADSKA 27

PREDUZEĆE ZA USLUGE I TRGOVINU DOO

TELEFON: (030) 2443-640

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: