PARTIZAN TOPIONIČAR
19210 BOR
1. MAJA 9

DRUŠTVO ZA FIZIČKO VASPITANJE I SPORTSKU REKREACIJU

TELEFON: (030) 421-151

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERTINI TOYS
19210 BOR
MOŠE PIJADE 74

DOO KOMPANIJA ZA PROIZVODNJU I PROMET IGRAČAKA I DIDAKTIČKOG MATERIJALA ZA DECU BEOGRAD, PRODAVNICA BOR

TELEFON: (030) 421-241
Sajt: www.pertinitoys.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLET
19210 BOR
ĐORĐA ANDREJEVIĆA KUNA 2

DOO INDUSTRIJA MESA
PROIZVODNJA I PRODAJA MESA I PROIZVODA OD MESA

TELEFON: (030) 425-783

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPROM
19210 BOR
NIKOLE PAŠIĆA 16

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (030) 424-052

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
19210 BOR
ĐORĐA VAJFERTA 4

OJ BOR

TELEFON: (030) 423-454
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POTEZ
19210 BOR
KRALJA PETRA I 14

DOO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I PRUŽANJE USLUGA
REPROMATERIJALI ZA PROIZVODNJU MOTORA I TRANSFORMATORA

TELEFON: (030) 438-993
E-mail: mira@potez.co.rs
Sajt: www.potez.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POVARDARJE PROMET
19210 BOR
TRG OSLOBOĐENJA 2/1

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
TRGOVINA NA VELIKO MEŠOVITOM ROBOM, PREHRAMBENOM ROBOM I HEMIJSKOM ROBOM ZA DOMAĆINSTVA

TELEFON/TELEFAKS: (030) 425-485

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19210 BOR
ĐORĐA VAJFERTA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, RJ POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA BOR

TELEFAKS: (030) 453-311
E-mail: rjbor@jp.ptt.rs
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19210 BOR

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BOR

BOR 1, ĐORĐA VAJFERTA 1: (030) 453-323
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU
19210 BOR
7. JULA 29

ODELJENJE SUDA U BORU

TELEFON: (030) 432-670

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
19210 BOR
3. OKTOBRA 24

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ BOR

TELEFON: (030) 458-710
E-mail: bor@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROFOTO SEM PLUS
19210 BOR
MOŠE PIJADE 11

FOTOGRAFSKO TRGOVINSKA RADNJA
IZRADA FOTOGRAFIJA I KATALOGA

TELEFON: (030) 463-807
E-mail: profotosem@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

QWERTY
19210 BOR
CRNOVRŠKIH BRIGADA 2

AGENCIJA ZA ZANATSKO GRAFIČKU DELATNOST I TRGOVINU

MOBILNI TELEFON: 064 3184-009

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAKITA EXPLORATION
19210 BOR
SUVAJA 185-A BRESTOVAC

PREDUZEĆE ZA RUDARSTVO I GEOLOGIJU DOO

KONTAKT TELEFON: (030) 2150-067
E-mail: info@rakita.net
Sajt: www.rakita.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
19210 BOR
MOŠE PIJADE 16

FILIJALA BOR

TELEFON: (030) 427-270
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: