OBUĆA METRO
19210 BOR
ĐORĆA VAJFERTA 2, ROBNA KUĆA

DOO VRBAS, PJ BOR
TRGOVINA NA MALO OBUĆOM

TELEFON: (030) 453-214
E-mail: bor.rk@obucametro.rs
Sajt: www.obucametro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OMLADINSKA ZADRUGA BOR
19210 BOR
MILANA VASIĆA PERICE 4

ZADRUGA STUDENATA I OMLADINE ZA VRŠENJE USLUGA

TELEFON: (030) 427-588

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA BOR
19210 BOR
MOŠE PIJADE 3TELEFON: (030) 423-255
Sajt: www.opstinabor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U BORU
19210 BOR
NIKOLE PAŠIĆA 5CENTRALA: (030) 458-490
E-mail: uprava@bo.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BORU
19210 BOR
NIKOLE PAŠIĆA 5CENTRALA: (030) 422-290

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARTIZAN TOPIONIČAR
19210 BOR
1. MAJA 9

DRUŠTVO ZA FIZIČKO VASPITANJE I SPORTSKU REKREACIJU

TELEFON: (030) 421-151

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERTINI TOYS
19210 BOR
MOŠE PIJADE 74

DOO KOMPANIJA ZA PROIZVODNJU I PROMET IGRAČAKA I DIDAKTIČKOG MATERIJALA ZA DECU BEOGRAD, PRODAVNICA BOR

TELEFON: (030) 421-241
Sajt: www.pertinitoys.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLET
19210 BOR
ĐORĐA ANDREJEVIĆA KUNA 2

DOO INDUSTRIJA MESA
PROIZVODNJA I PRODAJA MESA I PROIZVODA OD MESA

TELEFON: (030) 425-783

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPROM
19210 BOR
NIKOLE PAŠIĆA 16

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (030) 424-052

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
19210 BOR
ĐORĐA VAJFERTA 4

FILIJALA BOR

TELEFON: (030) 423-454
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POTEZ
19210 BOR
KRALJA PETRA I 14

DOO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I PRUŽANJE USLUGA
REPROMATERIJALI ZA PROIZVODNJU MOTORA I TRANSFORMATORA

TELEFON: (030) 438-993
E-mail: mira@potez.co.rs
Sajt: www.potez.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POVARDARJE PROMET
19210 BOR
TRG OSLOBOĐENJA 2/1

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
TRGOVINA NA VELIKO MEŠOVITOM ROBOM, PREHRAMBENOM ROBOM I HEMIJSKOM ROBOM ZA DOMAĆINSTVA

TELEFON/TELEFAKS: (030) 425-485

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19210 BOR
ĐORĐA VAJFERTA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, RJ POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA BOR

TELEFAKS: (030) 453-311
E-mail: rjbor@jp.ptt.rs
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19210 BOR

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BOR

BOR 1, ĐORĐA VAJFERTA 1: (030) 453-323
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU
19210 BOR
7. JULA 29

ODELJENJE SUDA U BORU

TELEFON: (030) 432-670

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: