P & M COMPANY
37260 VARVARIN
TANASKA RAJIĆA 18

DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (037) 786-910

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
37260 VARVARIN
MARINA MARINOVIĆA BB

EKSPOZITURA VARVARIN

TELEFON: (037) 787-172
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
37260 VARVARIN
JOVE KURSULE BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VARVARIN

TELEFON: (037) 787-152
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U KRUŠEVCU
37260 VARVARIN
MARINA MARINOVIĆA BB

ODELJENJE SUDA U VARVARINU

TELEFON: (037) 788-838

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RASVETA VARVARIN
37260 VARVARIN
SLOBODE BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA OBEZBEĐENJE JAVNE RASVETE

TELEFON: (037) 787-178
E-mail: direkcija_var@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
37260 VARVARIN
ULICA SLOBODE BB

FILIJALA ZA RASINSKI OKRUG, ISPOSTAVA VARVARIN

TELEFON: (037) 788-458
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
37260 VARVARIN
M. MARINOVIĆA BB

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VARVARIN

TELEFON/TELEFAKS: (037) 788-735
E-mail: skn.varvarin@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPARROW
37260 VARVARIN
MARINA MARINOVIĆA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA DRVENOG PELETA

MOBILNI TELEFON: 062 8065-369
E-mail: office@sparrow.rs
Sajt: www.sparrow.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA ŠKOLA
37260 VARVARIN
SVETOG SAVE 6TELEFON: (037) 788-369
E-mail: sskolavarvarin@gmail.com
Sajt: www.ssv.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
37260 VARVARIN
SVETOSAVSKA 2

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA VARVARIN

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (037) 19-771

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOPKA DEKOR
37260 VARVARIN
GORNJI KATUN BB

GRAĐEVINSKA RADNJA

MOBILNI TELEFON: 062 660-023
E-mail: ivantopka@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VARVARIN
37260 VARVARIN
JUHORSKA TC LAMELA V

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (037) 788-455
E-mail: jkpvarvarin@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA VARVARIN
37260 VARVARIN
SLOBODE BB

DOO VARVARIN

TELEFON: (037) 788-727

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠLJIVIĆ-PLAST
37260 VARVARIN
OBREŽ, MORAVSKA 27

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU PVC STOLARIJE

TELEFON: (037) 791-322

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠURAC
37260 VARVARIN
SLOBODE 14

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (037) 787-592

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: