ZAPLANJKA KOMERC
18000 NIŠ
ZVEČANSKA 8

DOO PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE
OVLAŠĆENI PRODAVAC KEMA PROIZVODA
PRODAJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

TELEFON: (018) 560-455

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ
18000 NIŠ
VOJISLAVA ILIĆA BBTELEFON: (018) 529-001
E-mail: office@hitnanis.org
Sajt: www.hitnanis.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU NIŠ
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 83TELEFON: (018) 233-355
E-mail: zavodtb@medianis.net
Sajt: www.zavodtb.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 48CENTRALA: (018) 4533-106
E-mail: ztknis@medianis.net
Sajt: www.transfuzijanis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA UDŽBENIKE
18000 NIŠ
TRG KRALJA ALEKSANDRA 3

JAVNO PREDUZEĆE BEOGRAD, KNJIŽARSKI CENTAR NIŠ

TELEFON: (018) 511-428
Sajt: www.zavod.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ
18000 NIŠ
7. JULA 6

JAVNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (018) 243-455
E-mail: info@zurbnis.rs
Sajt: www.zurbnis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA VASPITANJE OMLADINE
18000 NIŠ
BOŽIDARČEVA 37DIREKTOR: (018) 243-618

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
18000 NIŠ
VOŽDA KARAĐORĐA 14/II

STRUČNA USTANOVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNE BAŠTINE SRBIJE BEOGRAD, RJ NIŠ

TELEFON/TELEFAKS: (018) 523-448
E-mail: nis@zzps.rs
Sajt: www.zzps.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
18000 NIŠ
VOJISLAVA ILIĆA BBTELEFON: (018) 232-801
E-mail: medrada@eunet.rs
Sajt: www.medradanis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE
18000 NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 12

ORGANIZACIONI DEO ZAVODA NIŠ

TELEFON: (018) 560-071
E-mail: zambulanta@yahoo.com
Sajt: www.zavod-zs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAŠTITA BILJA
18000 NIŠ
TOPLIČKI PARTIZANSKI ODRED 151 NOVO SELO

DOO HEMIJSKA INDUSTRIJA

TELEFON/TELEFAKS: (018) 4264-956
E-mail: zastitabiljanis@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVJE RADOVO
18000 NIŠ
IVANA MILUTINOVIĆA BB

DOO MEŠOVITO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
VELEPRODAJA MLEČNIH PROIZVODA

TELEFON: (018) 4565-300
E-mail: zdravljeradovo@sezampro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZELENI TALAS
18000 NIŠ
PANTELEJSKA 19-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
AUTO ŠKOLA

TELEFON: (018) 4219-607
E-mail: office@zelenitalas.co.rs
Sajt: www.zelenitalas.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZISUKI
18000 NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA BB

PRVREDNO DRUŠTVO DOO
MUŠKI I ŽENSKI ODEVNI PREDMETI OD TRIKOTAŽE

TELEFON: (018) 4535-704
E-mail: zisuki@mts.rs
Sajt: www.trikotazazisuki.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: