DOM ZDRAVLJA DESPOTOVAC
35213 DESPOTOVAC
SAVEZA BORACA 74TELEFON/TELEFAKS: (035) 611-276
E-mail: despotovacdz@gmail.com
Sajt: www.dzdespotovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRVO
35213 DESPOTOVAC
SAVE KOVAČEVIĆ 26

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I IZVOZ REZANE GRAĐE

DIREKTOR: (035) 611-557
E-mail: drvoexport@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUGA-KOMERC
35213 DESPOTOVAC
DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA 133

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, TRANSPORT I TRGOVINU

TELEFON/TELEFAKS: (035) 612-110

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
35213 DESPOTOVAC
MORAVSKA 8

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA DESPOTOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (035) 611-098
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO DESPOT
35213 DESPOTOVAC
RUDNIČKA 8

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROSRBIJA
35213 DESPOTOVAC
DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA 1-3

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO KRALJEVO U SASTAVU JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, POGON DESPOTOVAC

TELEFON: (035) 614-006
Sajt: www.elektrosrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EUROSPORT
35213 DESPOTOVAC
KRALJA MILANA 5

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (035) 612-437

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FENIKS PLUS
35213 DESPOTOVAC
RUDNIČKA 61

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (035) 612-900
E-mail: feniksplus@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GLOBUS
35213 DESPOTOVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 48-G

PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE U DRUMSKOM I MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (035) 614-235

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRASVID
35213 DESPOTOVAC
KRALJA MILANA 11

DOO ZA PRUŽANJE USLUGA I PROMET

AUTOBUSKA STANICA: (035) 613-574

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IMPO
35213 DESPOTOVAC
9. OKTOBRA BB

DOO INDUSTRIJA METALNIH PROIZVODA
KOVANO GVOŽĐE OBRENOVIĆ, REZERVNI DELOVI ZA RUDNIKE, CEMENTARE, KAMENOLOME I OBRADA METALA DEFORMISANJEM

TELEFON: (035) 614-040
E-mail: office@impo.co.rs
Sajt: www.impo.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
35213 DESPOTOVAC
KRALJA MILANA 11

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA DESPOTOVAC

TELEFON: (035) 613-032
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOVILOVAČA
35213 DESPOTOVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 14

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA VAĐENJE KAMENA, PROIZVODNJU I PROMET DOO

TELEFON/TELEFAKS: (035) 611-004
E-mail: office@kovilovaca.rs
Sajt: www.kovilovaca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIMES TELEKOMUNIKACIJE
35213 DESPOTOVAC
TAKOVSKA 4/II

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
KABLOVSKA TELEVIZIJA I INTERNET

TELEFON/TELEFAKS: (035) 612-985
E-mail: info@limestel.co.rs
Sajt: www.limestel.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAJA COMMERC EXPORT-IMPORT
35213 DESPOTOVAC
PLAŽANE BB

DOO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma: