MELCO BUDA
35213 DESPOTOVAC
SAVEZA BORACA 7

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
UVOZNIK I DISTRIBUTER PROFESIONALNIH MERNIH INSTRUMENATA I OPREME

TELEFON: (035) 612-916
E-mail: office@melcobuda.co.rs
Sajt: www.melcobuda.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METAL-COMERCE-TOMIĆ
35213 DESPOTOVAC
JASENOVO BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA, EXPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (035) 626-405

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLINPEK-PLAŽANE
35213 DESPOTOVAC
RUDNIČKA 8

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (035) 611-220
Sajt: www.mlinpek-plazane.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
35213 DESPOTOVAC
STEVANA SINĐELIĆA 2

ISPOSTAVA DESPOTOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (035) 611-106
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBR
35213 DESPOTOVAC
DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA 36

PREDUZEĆE ZA TURIZAM, POSREDOVANJE, AGENCIJSKE I DRUGE USLUGE
POSREDOVANJE U KUPOVINI NEKRETNINA, PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA

TELEFON: (035) 613-888
E-mail: agencijaobr@gmail.com
Sajt: www.agencijaobr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA DESPOTOVAC
35213 DESPOTOVAC
MILOSAVA ZDRAVKOVIĆA RESAVCA 4TELEFON: (035) 611-117
E-mail: sodespotovac@ptt.rs
Sajt: www.despotovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ORFELIN
35213 DESPOTOVAC
ŽELEZNIČKA BB

SAMOSTALNA RADNJA ZA SKUPLJANJE ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA

TELEFON: (035) 611-335

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U PARAĆINU
35213 DESPOTOVAC
SAVEZA BORACA 71

SUDSKA JEDINICA DESPOTOVAC

TELEFON: (035) 611-145
E-mail: sudskajedinicadespotovac@gmail.com
Sajt: www.pn.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERA PROMET
35213 DESPOTOVAC
DESPOTA STEFANA 8

DOO PREDUZEĆE

TELEFON: (035) 611-490

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
35213 DESPOTOVAC
MILOSAVA ZDRAVKOVIĆA RESAVCA 2

EKSPOZITURA DESPOTOVAC

TELEFON: (035) 612-223
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
35213 DESPOTOVAC
DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA 12

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA DESPOTOVAC

TELEFON: (035) 611-120
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U JAGODINI
35213 DESPOTOVAC
SAVEZA BORACA 71

ODELJENJE U DESPOTOVCU

TELEFON/TELEFAKS: (035) 613-366

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO DESPOTOVAC
35213 DESPOTOVAC
DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA 2

DOO PREDUZEĆE ZA RADIO DIFUZIJU

TELEFON/TELEFAKS: (035) 612-999
E-mail: office@radiodespotovac.com
Sajt: www.radiodespotovac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
35213 DESPOTOVAC
STEVANA SINĐELIĆA 2

FILIJALA ZA POMORAVSKI OKRUG, ISPOSTAVA DESPOTOVAC

TELEFON: (035) 611-025
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
35213 DESPOTOVAC
MILOSAVA ZDRAVKOVIĆA 4

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI DESPOTOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (035) 611-407
E-mail: skn.despotovac@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: