REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 360-814
E-mail: skn.dimitrovgrad@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
18320 DIMITROVGRAD
GEORGI DIMITROVA BB

METEOROLOŠKA STANICA ŽELJUŠA

TELEFON: (010) 363-186
Sajt: www.hidmet.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAX
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 18-A

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA

TELEFON: (010) 361-108

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 11

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKA UPRAVA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 363-581
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 4

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA DIMITROVGRAD

SERVIS TEHNIČKE PODRŠKE I PRIJAVA SMETNJI: (010) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIR COMMERCE
18320 DIMITROVGRAD
GRANIČNI PRELAZ GRADINA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD

TELEFON: (010) 363-769
Sajt: www.tir-commerce.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 103

CARINARNICA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 361-377
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VAŠA KUĆA
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 6

SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA ZA ZAVRŠNE I ZANATSKE RADOVE

TELEFON: (010) 361-108

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIMINI
18320 DIMITROVGRAD
DESANKE MAKSIMOVIĆ 23

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
POSREDOVANJE U MEĐUNARODNOM I UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU

TELEFON: (010) 360-825

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: