OPŠTINA KRUPANJ
15314 KRUPANJ
MARŠALA TITA 2TELEFON: (015) 581-101
E-mail: krupanjso@ptt.rs
Sajt: www.krupanj.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA BORIVOJE Ž. MILOJEVIĆ
15314 KRUPANJ
RADNIČKA 2TELEFON: (015) 7581-317
E-mail: borozm@yahoo.com
Sajt: www.krupanj.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U LOZNICI
15314 KRUPANJ
1. MAJA 5

SUDSKA JEDINICA KRUPANJ

TELEFON: (015) 581-313
Sajt: www.lo.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARTER
15314 KRUPANJ
CVETULJA BB

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PIKO
15314 KRUPANJ
MARŠALA TITA 5

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
BENZINSKA PUMPA, TEHNIČKI PREGLED, PRŽIONICA KAFE

TELEFON: (015) 7582-884

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
15314 KRUPANJ
MARŠALA TITA 2

EKSPOZITURA KRUPANJ

TELEFON: (015) 581-431
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
15314 KRUPANJ
MARŠALA TITA 2

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KRUPANJ

TELEFON: (015) 362-084
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO
15314 KRUPANJ
VLADE ZEČEVIĆA 125

AD VALJEVO

TELEFON: (015) 7581-079
Sajt: www.pzp-va.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U LOZNICI
15314 KRUPANJ
MAČKOV KAMEN 1

ODELJENJE SUDA U KRUPNJU

TELEFON: (015) 581-144

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PUT KRUPANJ
15314 KRUPANJ
26. SEPTEMBRA 2

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA

TELEFON: (015) 7582-393

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PUT-PROING
15314 KRUPANJ
DONJE BREZOVICE BB

AGENCIJA ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE

TELEFON: (015) 592-189
E-mail: ruzica.stosic.bg@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAZVOJ MARKOVIĆ
15314 KRUPANJ
21. SEPTEMBAR 21

SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA

TELEFON: (015) 681-678

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
15314 KRUPANJ
VLADE ZEČEVIĆA 1

FILIJALA ZA MAČVANSKI OKRUG, ISPOSTAVA KRUPANJ

TELEFON: (015) 581-120
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
15314 KRUPANJ
MARŠALA TITA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRUPANJ

TELEFON/TELEFAKS: (015) 581-056
E-mail: skn.krupanj@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SLOBODA-90
15314 KRUPANJ
ŽIKICE JOVANOVIĆA BB

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE AD

TELEFON: (015) 582-830

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: