JUG
18430 KURŠUMLIJA
KARAĐORĐEVA 71

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA

TELEFON: (027) 384-418

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUGOKOP
18430 KURŠUMLIJA
DR MELGARDA 7

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRANSPORT I USLUGE DOO

CENTRALA: (027) 382-555

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
18430 KURŠUMLIJA
SVETE ANE 10

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 380-820
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOSANICA
18430 KURŠUMLIJA
NEMANJINA 14

AKCIONARSKO DRUŠTVO

GENERALNI DIREKTOR: (027) 381-443

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KURŠUMLIJA
18430 KURŠUMLIJA
PALIH BORACA 79

RADIO I TELEVIZIJA

TELEFON/TELEFAKS: (027) 381-301
E-mail: rtvkursumlija@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LASTA
18430 KURŠUMLIJA

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE AD BEOGRAD, POSLOVNICA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-038
Sajt: www.lasta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUKOVSKA BANJA
18430 KURŠUMLIJA
LUKOVSKA BANJA BB

PROFITNI CENTAR SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU PROLOM BANJA
MEDICINSKA REHABILITACIJA I PRIPREME ZA SPORTISTE

TELEFON: (027) 385-999
E-mail: recepcija@lukovskabanja.com
Sajt: www.lukovskabanja.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MOTEL RADO
18430 KURŠUMLIJA
MAGISTRALNI PUT BB KASTRAT

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (027) 381-119

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
18430 KURŠUMLIJA
VUKA KARADŽIĆA 24

ISPOSTAVA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-423
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OMLADINSKA ZADRUGA AD FINES
18430 KURŠUMLIJA
KARAĐORĐEVA 21

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI, SEZONSKI POSLOVI, PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA

TELEFON: (027) 381-030
E-mail: adfines91@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA KURŠUMLIJA
18430 KURŠUMLIJA
PROLETERSKIH BRIGADA BBCENTRALA: (027) 381-402
E-mail: info@kursumlija.org
Sajt: www.kursumlija.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA DRINKA PAVLOVIĆ
18430 KURŠUMLIJA
VUKA KARADŽIĆA 54TELEFON/TELEFAKS: (027) 389-050
E-mail: osdrinka@open.telekom.rs
Sajt: www.osdrinkakursumlija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U PROKUPLJU
18430 KURŠUMLIJA
PALIH BORACA 37

SUDSKA JEDINICA U KURŠUMLIJI

TELEFON: (027) 381-702
Sajt: www.pk.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERFEKT-PLUS
18430 KURŠUMLIJA
SVETOG SAVE 27

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
PROIZVODNJA TEŠKE KONFEKCIJE, DEČJE, MUŠKE I ŽENSKE ODEĆE I HTZ OPREME

TELEFON/TELEFAKS: (027) 382-554
E-mail: m.vukovic027@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
18430 KURŠUMLIJA
VUKA KARADŽIĆA 24

EKSPOZITURA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-248
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: