PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
18430 KURŠUMLIJA
VUKA KARADŽIĆA 24

EKSPOZITURA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-248
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
18430 KURŠUMLIJA
KOSOVSKA 2

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-177
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U PROKUPLJU
18430 KURŠUMLIJA
PALIH BORACA 37

ODELJENJE U KURŠUMLIJI

TELEFON/TELEFAKS: (027) 381-083
E-mail: sudpr.kursumlija@gmail.com
Sajt: www.pk.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROLOM BANJA
18430 KURŠUMLIJA
PROLOM BANJA BB

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU

TELEFON: (027) 8388-111
E-mail: info@prolombanja.com
Sajt: www.prolombanja.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PZP TOPLICA - PUT
18430 KURŠUMLIJA
KARAĐORĐEVA 55

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (027) 493-988

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIŠA EXPORT-IMPORT
18430 KURŠUMLIJA
TOPLIČKA 190

DOO PREDUZEĆE ZA OTKUP, PRERADU, PROMET I UVOZ-IZVOZ
PRERADA I KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA, PEČURKE

TELEFON: (027) 381-438

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
18430 KURŠUMLIJA
BOLNIČKA BB

FILIJALA ZA TOPLIČKI OKRUG, ISPOSTAVA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-229
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
18430 KURŠUMLIJA
DR MELGARDA 1

FILIJALA ZA TOPLIČKI OKRUG, ISPOSTAVA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-229
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18430 KURŠUMLIJA
PALIH BORACA 31

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-304
E-mail: skn.kursumlija@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
18430 KURŠUMLIJA
NIKODIJA STOJANOVIĆA 3

GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA KURŠUMLIJA

TELEFON: (027) 381-011
Sajt: www.hidmet.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SELOVA
18430 KURŠUMLIJA
TOPLIČKA 1

DP ZA VODOSNABDEVANJE PODRUČJA TOPLICE I NIŠA

TELEFON: (027) 381-340

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIMPO ŠIK
18430 KURŠUMLIJA
KOSOVSKA 67

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA LESONITA, BUKOVE REZANE GRAĐE, ŠPER PLOČA, BUKOVIH ELEMENATA I PARKETA

TELEFON: (027) 381-141
E-mail: info@simposik.rs
Sajt: www.simposik.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
18430 KURŠUMLIJA
VUKA KARADŽIĆA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO TOPLICA

TELEFON: (027) 381-317
E-mail: sgkursumlija@srbijasume.rs
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
18430 KURŠUMLIJA
VUKA KARADŽIĆA 2

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA KURŠUMLIJA

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (027) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIMOR
18430 KURŠUMLIJA
KOSOVSKA 21

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU DOO

TELEFON/TELEFAKS: (027) 381-404
E-mail: timordoo@medianis.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: