KOMERCIJALNA BANKA
14224 LAJKOVAC
VOJVODE MIŠIĆA 74

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-062
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNI CENTAR HADŽI RUVIM
14224 LAJKOVAC
VOJVODE MIŠIĆA 2TELEFON: (014) 3431-176

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LASTA
14224 LAJKOVAC
ŽIVOJINA MIŠIĆA BB

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE AD BEOGRAD, AUTOBUSKA STANICA LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-331
Sajt: www.lasta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
14224 LAJKOVAC
VLADIKE NIKOLAJA 1

ISPOSTAVA LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-107
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA LAJKOVAC
14224 LAJKOVAC
OMLADINSKI TRG 1TELEFON: (014) 3433-329
E-mail: kabinet@lajkovac.org.rs
Sajt: www.lajkovac.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U VALJEVU
14224 LAJKOVAC
NOSILACA ALBANSKE SPOMENICE 4

SUDSKA JEDINICA U LAJKOVCU

TELEFON: (014) 3431-052
Sajt: www.va.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
14224 LAJKOVAC
CVIJIĆEVA 2

EKSPOZITURA LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-115
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
14224 LAJKOVAC
VOJVODE MIŠIĆA 13

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-309
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U VALJEVU
14224 LAJKOVAC
NOSILACA ALBANSKIH SPOMENICA BB

ODELJENJE U LAJKOVCU

TELEFON: (014) 3431-166
E-mail: prekjedlajkovac@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
14224 LAJKOVAC
KNEZA MILOŠA BB

FILIJALA ZA KOLUBARSKI OKRUG, ISPOSTAVA LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-231
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
14224 LAJKOVAC
NOSILAC ALBANSKE SPOMENICE 4-A

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-060
E-mail: skn.lajkovac@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RTV PRUGA
14224 LAJKOVAC
VOJVODE MIŠIĆA 2

JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING

TELEFON: (014) 3433-086

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RUŠKA
14224 LAJKOVAC
VOJVODE MIŠIĆA 106

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, IZVOZ-UVOZ DOO VALJEVO, PRODAVNICA LAJKOVAC
PRODAJA ELEKTROMATERIJALA, OPREME ZA VODOVOD, GREJANJE, KANALIZACIJU, VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU I IZVOĐENJE RADOVA

TELEFON: (014) 3433-569

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SANDA
14224 LAJKOVAC
ĆELIJE BB

STR TRGOVINA ROBE ŠIROKE POTROŠNJE

MOBILNI TELEFON: 062 442-084

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
14224 LAJKOVAC

HRAM SVETOG DIMITRIJA

TELEFON: (014) 3431-357
E-mail: crkvalajkovac@open.telekom.rs
Sajt: www.crkvalajkovac.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: