CELVLAKNO
15300 LOZNICA
GRADILIŠTE BB

HOLDING KOMPANIJA AD ZA PROIZVODNJU CELVLAKNA

TELEFON: (015) 874-411

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA KULTURU VUK KARADŽIĆ
15300 LOZNICA
SAVE KOVAČEVIĆA 1TELEFON: (015) 882-718

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
15300 LOZNICA
BULEVAR DOSITEJA OBRADOVIĆA BBTELEFON: (015) 889-057

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
15300 LOZNICA
TRG VUKA KARADŽIĆA BB

AD NOVI SAD, FILIJALA LOZNICA

TELEFON: (015) 878-280
E-mail: loznica@creditagricole.rs
Sajt: www.creditagricole.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI KRST SRBIJE
15300 LOZNICA
MARIJE BURSAĆ 1

OPŠTINSKI ODBOR LOZNICA

TELEFON: (015) 891-649

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
15300 LOZNICA
VOJVODE MIŠIĆA 4

AD ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE NOVI SAD, EKSPOZITURA LOZNICA

TELEFON: (015) 877-755
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELFIN PUTOVANJA
15300 LOZNICA
SVETOG SAVE 11

DOO TURISTIČKO PREDUZEĆE ŠABAC
TURISTIČKA AGENCIJA LOZNICA

TELEFON: (015) 882-504
E-mail: svarogm@inffo.net
Sajt: www.delfinputovanja.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELTA MEDIC
15300 LOZNICA
VLADISLAVA BRONJEVSKOG 23

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
PRODAJA ORTOPEDSKIH POMAGALA I SLUŠNIH APARATA, REGIONALNI ZASTUPNIK SIEMENS

TELEFON: (015) 877-733
E-mail: info@deltamedic.rs
Sajt: www.deltamedic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEMETRA
15300 LOZNICA
HAJDUK STANKA 9-A

SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

TELEFON: (015) 877-047
E-mail: orddemetra@yahoo.com
Sajt: www.ginekologijademetra.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DENIBA
15300 LOZNICA
SKADARSKA 2

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, INŽENJERING I EKSPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (015) 892-331

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DETEKS
15300 LOZNICA
GENERALA JURIŠIĆA 9

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (015) 872-063

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIJAGONALA
15300 LOZNICA
JADRANSKA LEŠNICA BB

GRAĐEVINSKA RADNJA

MOBILNI TELEFON: 063 457-783

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIV-CHABROS
15300 LOZNICA
ZAOBILAZNI PUT BB

DRVNA INDUSTRIJA DOO

TELEFON/TELEFAKS: (015) 811-830

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DMD DIVNIĆ
15300 LOZNICA
1300 KAPLARA BB

DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET DOO

TELEFON: (015) 889-366

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOLMAR TRADE
15300 LOZNICA
BANJSKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (015) 888-140

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: