KONDOR-TIS
15300 LOZNICA
GIMNAZIJSKA 1

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON: (015) 878-390
E-mail: kondor.tis@neobee.net
Sajt: www.kondor-tis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOVILJAČA
15300 LOZNICA
KLANIČKI PUT BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET AMBALAŽE DOO
PROIZVODNJA DRVENE AMBALAŽE I ELEMENATA ZA IZRADU DRVENE AMBALAŽE

TELEFON: (015) 898-280

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KTL TELEKOMUNIKACIJE
15300 LOZNICA
POP LUKINA 2

DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE, KABLOVSKE, ZEMALJSKE I SATELITSKE SISTEME DOO

TELEFON: (015) 877-105
E-mail: ktl.telekomunikacije@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LASTA
15300 LOZNICA

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE AD BEOGRAD, AUTOBUSKA STANICA LOZNICA


Sajt: www.lasta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOFOLEN
15300 LOZNICA
GRADILIŠTE BB

DOO ZA PROIZVODNJU BOPP FOLIJA

TELEFON: (015) 893-071

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOGO
15300 LOZNICA
VLADE ZEČEVIĆA 4

DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST DOO
IZDAVAČKO MARKETINŠKA AGENCIJA

TELEFON: (015) 893-731
E-mail: redakcija@loznickenovosti.com
Sajt: www.loznickenovosti.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOGO TON
15300 LOZNICA
BOLNIČKA 42

DRUŠTVO ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD
SLUŠNI APARATI I OPREMA

TELEFON: (015) 874-716
Sajt: www.slusniaparati.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOKOM
15300 LOZNICA
VLADE ZEČEVIĆA 4

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (015) 882-870

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOTEL
15300 LOZNICA
MAKSIMA GORKOG 2

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
RADIO LOTEL

TELEFON/TELEFAKS: (015) 882-227
E-mail: lotel@verat.net
Sajt: www.lotel.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOTEL PLUS
15300 LOZNICA
MAKSIMA GORKOG 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
TELEVIZIJA LOTEL PLUS

TELEFON/TELEFAKS: (015) 882-227
E-mail: loteltv@gmail.com
Sajt: www.lotel.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOZNICA
15300 LOZNICA
GEORGIJA JAKŠIĆA 5

DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU U STEČAJU

DIREKTOR: (015) 882-175

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOZNICA
15300 LOZNICA
TRG JOVANA CVIJIĆA 16

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VODOPRIVREDU I PUTEVE U RESTRUKTURIRANJU

CENTRALA: (015) 875-642

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOZNICA-GAS
15300 LOZNICA
VOJVODE MIŠIĆA 4

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU GASA DOO U MEŠOVITOJ SVOJINI

TELEFON: (015) 883-463
E-mail: office@loznica-gas.rs
Sajt: www.loznica-gas.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOZNICAELEKTRO
15300 LOZNICA
1. MAJA BB

DRUŠTVO ZA IZRADU I MONTAŽU ELEKTRIČNE OPREME ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE AD

TELEFON: (015) 871-834
E-mail: prodaja@loelektro.co.rs
Sajt: www.loelektro.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOZNIČKI DRINA RADIO
15300 LOZNICA
DUŠANOVA BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARTEKS TMT DOO

TELEFON/TELEFAKS: (015) 877-842

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: