PWW LESKOVAC
16240 MEDVEĐA
VASE SMAJEVIĆA 5

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO LESKOVAC, PJ MEDVEĐA

TELEFON/TELEFAKS: (016) 891-949
Sajt: www.pww.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO MADVEĐA
16240 MEDVEĐA
JABLANIČKA BB

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON/TELEFAKS: (016) 891-867

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
16240 MEDVEĐA
JABLANIČKA 63

FILIJALA ZA JABLANIČKI OKRUG, ISPOSTAVA MEDVEĐA

TELEFON: (016) 891-013
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
16240 MEDVEĐA
JABLANIČKA 48

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MEDVEĐA

TELEFON/TELEFAKS: (016) 891-156
E-mail: skn.medvedja@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
16240 MEDVEĐA
JABLANIČKA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO ŠUMA LESKOVAC, ŠUMSKA UPRAVA MEDVEĐA

TELEFON: (016) 891-040
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLA TESLA
16240 MEDVEĐA
NIKOLE TESLE 1TELEFON: (016) 891-028

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: