11.MAJ
31320 NOVA VAROŠ
RADOINJA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRANSPORT I USLUGE DOO
PROIZVODNJA REZANE GRAĐE I OSTALIH PROIZVODA OD DRVETA

TELEFON: (033) 2100-840
E-mail: angela11maj@gmail.com
Sajt: www.gradja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

3. SEPTEMBAR
31320 NOVA VAROŠ
KARAĐORĐEVA 114

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI

TELEFON: (033) 62-552
E-mail: 3.septembar@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROPLAST-KOMERC
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 11

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJI I SPOLJNI PROMET DOO

TELEFON: (033) 63-928

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMSS
31320 NOVA VAROŠ
MAGISTRALNI PUT 83

DOO ZA PRUŽANJE SVIH VRSTA USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA BEOGRAD, PJ NOVA VAROŠ

TELEFON: (033) 61-128
Sajt: www.amss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA FILLY FARM
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 28

ZDRAVSTVENA USTANOVA VELIKA PLANA

TELEFON: (033) 61-474
Sajt: www.fillyfarm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA FRIDIJA
31320 NOVA VAROŠ
KARAĐORĐEVA 40TELEFON: (033) 2614-210

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA UŽICE
31320 NOVA VAROŠ
KARAĐORĐEVA 23

APOTEKA NOVA VAROŠ

TELEFON: (033) 61-420

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AVDIĆ
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 47

PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (033) 61-726

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 31

AD BEOGRAD, PJ NOVA VAROŠ

TELEFON: (033) 64-380
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BINARCOD
31320 NOVA VAROŠ
OSLOBODILACA 4

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (033) 61-267

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIO-OIL
31320 NOVA VAROŠ
BISTRICA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 80-802

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BUKOVAČA COMPANY
31320 NOVA VAROŠ
TREĆE PROLETERSKE 57

PRIVATNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (033) 62-133

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
31320 NOVA VAROŠ
1. MAJA 1

AD ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE NOVI SAD, POSLOVNO MESTO NOVA VAROŠ

TELEFON: (033) 64-451
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA NOVA VAROŠ
31320 NOVA VAROŠ
VIŠNJIĆEVA 6CENTRALA: (033) 63-141

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE
31320 NOVA VAROŠ
BISTRICA BB

OGRANAK JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, HIDROELEKTRANA BISTRICA

TELEFON: (033) 80-616
Sajt: www.dlhe.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: