INTERBRICO
31320 NOVA VAROŠ
AKMAČIĆI BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
U SASTAVU INTERKOMERC AD BEOGRAD


Sajt: www.interkomercad.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTERPRODUKT
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 67

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
SEDIŠTA ZA AUTOBUSE, TRAKTORE I ŽELEZNICU, GUMENE ZAPTIVKE, PLASTIČNE GAJBE, PRERADA REGENERATA OD PLASTIČNIH MASA

TELEFON/TELEFAKS: (033) 62-064
E-mail: interproduktnv@open.telekom.rs
Sajt: www.interprodukt.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JASENOVO
31320 NOVA VAROŠ
KARAĐORĐEVA 4

AD PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE

TELEFON: (033) 62-521

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JASTREBAC STAR
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 1-A

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (033) 2100-753
E-mail: jastrebacstar@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JELIKA
31320 NOVA VAROŠ
MAGISTRALNI PUT 11

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (033) 61-265
E-mail: jelika01@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JELIKA
31320 NOVA VAROŠ
MAGISTRALNI POT 11

SZTPR

TELEFON: (033) 61-265
E-mail: jelika01@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
31320 NOVA VAROŠ
TRG OSLOBODILACA 1

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA NOVA VAROŠ

TELEFON: (033) 61-503
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KONZORCIJUM PLAST
31320 NOVA VAROŠ
BISTRICA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KONZORCIJUM VRELO
31320 NOVA VAROŠ
BISTRICA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LINK
31320 NOVA VAROŠ
NIKOLE TESLE 3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA KONFEKCIJE I TEKSTILA

TELEFON: (033) 61-616

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
31320 NOVA VAROŠ
KARAĐORĐEVA BB

ISPOSTAVA NOVA VAROŠ

TELEFON: (033) 61-258
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NANIX WOOD
31320 NOVA VAROŠ
VRANEŠA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA PELETA

TELEFON: (033) 62-070

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVATEX
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 108

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO
PROIZVODNJA RADNE ODEĆE, LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA, HTZ OPREMA

TELEFON/TELEFAKS: (033) 62-121
E-mail: prodaja@zastitnaoprema.rs
Sajt: www.zastitnaoprema.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBEKS
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 61

STKR

TELEFON: (033) 64-988

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBUĆA METRO
31320 NOVA VAROŠ
SOLUNSKIH BORACA 10

DOO VRBAS, PJ NOVA VAROŠ
TRGOVINA NA MALO OBUĆOM

MOBILNI TELEFON: 062 223-576
E-mail: novavaros@obucametro.rs
Sajt: www.obucametro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: