ZLATAR
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 9

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, USLUGE, TURIZAM, PROIZVODNJU I PROMET

TELEFON: (033) 61-998

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATAR-ŠPED
31320 NOVA VAROŠ
VRANEŠA BB

PREDUZEĆE ZA TRANSPORT, TRGOVINU, UVOZ-IZVOZ DOO
PROIZVODNJA DRVNOG PELETA PO EVROPSKIM NORMAMA I STANDARDIMA

TELEFON: (033) 86-220
E-mail: office@zlatarsped.com
Sajt: www.idealpellet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATARKA
31320 NOVA VAROŠ
KOMARANI BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRERADU MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA DOO

TELEFON: (033) 685-290
E-mail: mlekarazlatarka@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATARPLAST
31320 NOVA VAROŠ
BISTRICA BB

AD ZA PRERADU PLASTIČNIH MASA
PRERADA PLASTIKE, GUME, OTKUP I PRERADA VOĆA

GENERALNI DIREKTOR: (033) 61-370
E-mail: office@zlatarplast.co.rs
Sajt: www.zlatarplast.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATARPLAST KONZORCIJUM
31320 NOVA VAROŠ
BISTRICA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 61-370
Sajt: www.zlatarplast.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČOLANIĆ
31320 NOVA VAROŠ
RAJKA RAJANOVIĆA 35

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 2100-754

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: