PREKRŠAJNI SUD U NIŠU
37215 RAŽANJ
PARTIZANSKA BB

ODELJENJE SUDA U RAŽNJU

TELEFON: (037) 841-247
E-mail: prekrsajirazanj@gmail.com
Sajt: www.ni.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
37215 RAŽANJ
PARTIZANSKA 149

ISPOSTAVA RAŽANJ

TELEFON: (037) 841-244
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
37215 RAŽANJ
PARTIZANSKA 46

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RAŽANJ

TELEFON/TELEFAKS: (037) 841-127
E-mail: skn.razanj@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
37215 RAŽANJ
NOVORAŽANJSKA 108

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO RASINA KRUŠEVAC, ŠUMSKA UPRAVA RAŽANJ

TELEFON: (037) 841-119
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VET-VIT JOVANOVIĆ
37215 RAŽANJ
PARTIZANSKA BB

PRIVATNA VETERINARSKA STANICA DOO

TELEFON: (037) 3841-114

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: