OSNOVNI SUD U KRALJEVU
36350 RAŠKA
RATKA LUKOVIĆA 23

SUDSKA JEDINICA U RAŠKOJ

TELEFON: (036) 736-109
Sajt: www.kv.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OČNA OPTIKA ZENITH
36350 RAŠKA
DR JOVANOVIĆA 12

IZRADA I PRODAJA OČNIH POMAGALA
PREGLEDI, NAOČARE ZA VID I KONTAKTNA SOČIVA

TELEFON: (036) 738-250
E-mail: office@zenitraska.co.rs
Sajt: www.zenitraska.comp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

P.S. FASHION DESIGN
36350 RAŠKA
MILUNA IVANOVIĆA 16

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO ČAČAK, PRODAJNO MESTO RAŠKA
MODNA KUĆA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU ŽENSKE MODNE KONFEKCIJE

TELEFON: (036) 737-949
E-mail: voxraskaps@gmail.com
Sajt: www.psfashion.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
36350 RAŠKA
PREDRAGA VILIMONOVIĆA BB

EKSPOZITURA RAŠKA

TELEFON: (036) 733-445
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
36350 RAŠKA

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA RAŠKA

POŠTA 1, NEMANJINA 15: (036) 303-128
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U RAŠKI
36350 RAŠKA
KARAĐORĐEVA 1TELEFON: (036) 736-243
E-mail: prekrsajnisudraska@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PUTEVI RAŠKA
36350 RAŠKA
NEMANJINA 1/II

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (036) 736-671
E-mail: puteviraska@gmail.com
Sajt: www.puteviraska.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAŠKA
36350 RAŠKA
DUŠANOVA 2-A

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (036) 736-203
E-mail: jkpraska@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
36350 RAŠKA
RATKA LUKOVIĆA 10

FILIJALA ZA RAŠKI OKRUG, ISPOSTAVA RAŠKA

TELEFON: (036) 736-763
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
36350 RAŠKA
IBARSKA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RAŠKA

TELEFON/TELEFAKS: (036) 736-476
E-mail: skn.raska@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
36350 RAŠKA
MILUNA IVANOVIĆA 9

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO ŠUMARSTVO

TELEFON: (036) 736-049
E-mail: sgraska@srbijasume.rs
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STRUJA KIDS
36350 RAŠKA
MILUNA IVANOVIĆA 2

SZR PROIZVODNJA I VELEPRODAJA DEČIJE KONFEKCIJE

TELEFON: (036) 733-016
E-mail: rosicd@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SUPERIOR CO
36350 RAŠKA
DRAGOLJUBA PAUNOVIĆA 19

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEFONIKA
36350 RAŠKA
PREDRAGA VILIMONOVIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (036) 734-000

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
36350 RAŠKA
RATKA LUKOVIĆA 10

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA RAŠKA

SERVIS TEHNIČKE PODRŠKE I PRIJAVA SMETNJI: (036) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: