TEHNIČKA ŠKOLA SJENICA
36310 SJENICA
SAVE KOVAČEVIĆA 15TELEFON: (020) 741-048

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
36310 SJENICA
MILORADA JOVANOVIĆA 8

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA SJENICA

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (020) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA SJENICA
36310 SJENICA
PEŠTERSKA BB

DOO SJENICA

TELEFON: (020) 750-717

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: